ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA ZAWODOWE I NIEZAWODOWE RODZINY ZASTĘPCZE

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów
na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo,

tel. 89 743 33 60, fax: 89 743 33 70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów
do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 274 poz. 1620) oraz art. 52 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021r. poz. 159).

Odbiorcami szkolenia są 5 rodzin (8 kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej
i niezawodowej rodziny zastępczej) z terenu powiatu mrągowskiego i powiatu piskiego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczy uczestników szkolenia.

Podstawowy zakres usług:

- przeprowadzenie szkolenia w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej w wymiarze co najmniej 60 godzin dydaktycznych,

- zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ROZEZNANIE RYNKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZEZNANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE PPK

 

 

 

 

Mrągowo, 01.03.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

informuje,

 

że w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zapytania ofertowego OA.2420.1.2021 z dnia 02.02.2021r. na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie wybrano jako najkorzystniejszą ofertę

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

 

Mrągowo, 02.02.2021r.

 

Znak: OA.2420.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

(Nie stanowi zamówienia w rozumieniu Prawa zamówień publicznych)

 

Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53,
11-700 Mrągowo

Tel.: 89 743 33 60

Fax: 89 743 33 70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.pcpr.powiat.mragowo.pl

 

zaprasza

podmioty uprawnione do złożenia pisemnych ofert na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej „PPK”) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa”).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PEŁNA TREŚĆ

 

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2021 ROKU

Plan postepowań o udzielenie zamówień

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2021 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie nie planuje w 2021 roku przeprowadzać zamówień publicznych których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 23. 1. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 2275)   zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2, oraz na stronie internetowej zamawiającego.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TABELA

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny