Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53,11-700 Mrągowo zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: ,,Świadczenie usług Animatora Centrum dla Rodzin” w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

 

pełna treść zapytania ofertowego - plik doc.

załącznik nr 1 - plik doc.

załącznik nr 2 - plik doc.

załącznik nr 3 - plik doc.

załącznik nr 4 - plik doc.