Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie  zwraca się z zapytaniem ofertowym
o cenę usługi w postaci: przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat.B.

pełna treść zapytania ofertowego - plik doc.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny