Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia  27 maja 2014r. na ,,Świadczenie usług Animatora Centrum dla Rodzin” w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Artura Roberta Żuka, Lelek 2/6, 11-730 Mikołajki

 

Pełna treść ogłoszenia - plik doc

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny