Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia  10 czerwca 2014r. na „ Świadczenie usług członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej”  w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Patrycja Blecharska - Zouli, zam. os. Mazurskie 24/24, 11-700 Mrągowo

Pełna treść ogłoszenia - plik doc

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny