Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia
16 czerwca 2014r. na przeprowadzenie zajęć aktywizujących uczestników projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Mrągowie
os. Grunwaldzkie 6a, 11-700 Mrągowo

Pełna treść ogłoszenia - plik.doc

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny