Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania o cenę z dnia  03 lipca 2014r. na „Usługę wyjazdu w dniu 11 lipca 2014 r. dla 58 uczestników pilotażu”  w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Mrągowska Współdzielenia Socjalna „Profit”ul. Wileńska 36/1, 11-700 Mrągowo

 pełna treść ogłoszenia - plik doc

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny