Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 04 lipca 2014r. na „Świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej” wybrana została oferta:

Pana Bogdana Szeflera

W przedmiotowym postępowaniu złożono  2 oferty:

  1. Pani Patrycja Żegleń
  2. Pan Bogdan Szefler

Uzasadnienie wyboru:  

Wybrany Wykonawca jako jedyny spełnia warunki formalne i merytoryczne zawarte w zapytaniu ofertowym z dnia 04 lipca 2014r. określone przez Zamawiającego.

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za złożone oferty.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny