Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w związku z  realizacją Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, zwraca się z zapytaniem o cenę usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa pedagogicznego.

Pełna treść Zapytania - plik doc.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny