Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert w ramach Projektu "Schematom Stop! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu i Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej na zorganizowanie 5-dniowego wypoczynku dla 10 rodzin wielodzietnych.

Pełna treść Zapytania ofertowego

Załączniki do Zapytania ofertowego po zmianach

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny