Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi w postaci: przeprowadzenia zajęć z elementami rehabilitacji zdrowotnej w ramach realizacji projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2

Pełna treść ogłoszenia- plik doc.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny