Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia 30 lipca 2014 r. na usługę dot. zorganizowania 5-dniowego wypoczynku dla 10 rodzin wielodzietnych uczestniczących w projekcie „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, wybrana została oferta:

Biura Usług Turystycznych "WIGRA" S.C.
Wiesława Jabłonowska i spółka

Pełna treść ogłoszenia - plik doc.

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny