Ogłoszenie o wyborze zajęcia rehabilitacyjne

Mrągowo, dnia 08 sierpnia 2014r.

 

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 31 lipca 2014r. na przeprowadzenie zajęć z elementami rehabilitacji zdrowotnej w ramach realizacji projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Hotel MERCURE MRĄGOWO RESORT & SPA

ul. Giżycka 6, 11-700 Mrągowo

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany wykonawca spełnia kryteria udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu ofertowym.
Cena zaoferowana przez Wykonawcę mieści się w kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za złożone oferty!