Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania o cenę z dnia 29 lipca 2014 r. na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Mrągowie
os. Grunwaldzkie 6a
11-700 Mrągowo

Pełna treść ogłoszenia - plik doc

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny