Zapytanie ofertowe - kursy zawodowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert w  ramach Projektu "Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na przeprowadzenie kursów zawodowych

 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia następujących  kursów zawodowych:

- kurs opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną,

- kurs „technolog robót  wykończeniowych w budownictwie”

dla 13 uczestników projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej instytucji rynku pracy - pilotaż".

 

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Przedmiar robót

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny