Zapytanie ofertowe - kurs prawo jazdy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż'' współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na usługę pn.
„Organizacja i przeprowadzenie  kursu  prawa jazdy kategorii B i C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Oferta
Załącznik Nr 2

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny