Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuję, że z powodu złożenia dużej ilości ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.08.2014 r. na organizację i przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego w ramach  pilotażowej części projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”  Wykonawca nie został jeszcze wybrany. W związku z tym przesunięty zostaje termin ogłoszenia wyników postępowania. Ogłoszenie nastąpi w dniu 10 września 2014 r. do godziny 15.30.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny