Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia  29 sierpnia 2014 r. na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu  prawa jazdy kategorii B i C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Regina Radziwanowska,
ul Warszawska 45B/5A, 11-700 Mrągowo

 

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny