Zapytanie Ofertowe - Członek MGI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert osoby zainteresowane współpracą w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na świadczenie usług członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.

 

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść Zapytania Ofertowego wraz z załącznikiem

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny