Zapytanie Ofertowe - Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro dla  zadania pod nazwą:
Przeprowadzenia diagnozy psychologicznej kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej wraz z jej udokumentowaniem w formie opinii.

 

Plik do pobrania:

Pełna treść Zapytania Ofertowego
Załączniki do Zapytania Ofertowego

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny