Zapytanie Ofertowe - Przeprowadzenie szkolenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro dla  zadania pod nazwą:
Przeprowadzenia szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe.

Piliki do pobrania:

Pełna treść Zapytania Ofertowego
Załącznik do Zapytania Ofertowego