KONKURS OFERT NA PROWADZENIE CAŁODOBOWYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

 

Zarząd Powiatu Mrągowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z przeznaczeniem dla 40 dzieci i młodzieży oraz zespołu administracyjnego do obsługi tych Placówek.

 

KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH