UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Uchwała Nr 114/1108/2017

Zarządu Powiatu Mrągowskiego

z dnia 15.05.2017r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Mrągowskiego.

 

UCHWAŁA NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny