KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zarząd Powiatu Mrągowskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych              w okresie  od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r.”

TREŚĆ OGŁOSZENIA

UCHWAŁA W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO kONKURSU

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny