OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PEDAGOGA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zawiadamia, że w postępowaniu rekrutacyjnym    na stanowisko pedagoga w PCPR w Mrągowie dokonano oceny i wyboru ofert. Wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Panią Bernadettę Wojtuń. Wybrana oferta była jedyną złożoną ofertą, ponadto spełniła ona wszystkie wymagania ogłoszenia.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza nabór na stanowisko pedagoga. 

Zatrudnienie w terminie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.

Rodzaj umowy - umowa zlecenie

treść ogłoszenia:

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PEDAGOGA

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny