Wyniki naboru na stanowisko pedagoga

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zawiadamia, że w postępowaniu rekrutacyjnym    na stanowisko pedagoga w PCPR w Mrągowie dokonano oceny i wyboru ofert. Wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Panią Grażynę Chmielewską. Wybrana oferta była jedyną złożoną ofertą, ponadto spełniła ona wszystkie wymagania ogłoszenia.