ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ


 

 loga

 

                                                                                                                                       Mrągowo, dnia 14.08.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 06.08.2020r. na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID – 19”

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.), obejmującego zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAT”

Marzena Tkaczuk

Ul. Zgodna 4b

27-200 Starachowice

W przedmiotowym postępowaniu złożono 10 ofert. Wybrana oferta została wybrana za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

 

PZ.242.2.2020                                                                                                                                        Mrągowo, 06.08.2020r.

                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej

 

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamawiający planuje zakupić następujące ilości środków ochrony indywidualnej:

 

  1. maseczki jednorazowe – 4 370 sztuk

(przeznaczone dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych oraz nie potwierdzono u nich aktywnego zakażenia COVID-19)

 

2. rękawiczki jednorazowe – 12 850 sztuk

(wykonane z nitrylu, bez środka pudrującego, kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń,
w rozmiarach S, M i L, opakowania po 100 lub 200 sztuk)

 

3.  płyn dezynfekcyjny do rąk – 350 litrów

(dostawa w pojemnikach 5 litrowych, termin ważności płynu minimum do 30.06.2021r.)

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

 

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny