PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2021 ROKU

Plan postepowań o udzielenie zamówień

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2021 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie nie planuje w 2021 roku przeprowadzać zamówień publicznych których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 23. 1. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 2275)   zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2, oraz na stronie internetowej zamawiającego.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TABELA

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny