Aktywny Samorząd

 

Opublikowano: marzec 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że

od 1 marca ruszył nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd".

Moduł I – likwidacja bariery transportowej

Pomoc adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia oraz osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakup i montażu oprzyrządowania samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się – obejmuje dofinasowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego czy skutera. Oprócz tego dla osób po amputacjach kończyn możliwe jest dofinansowanie zakupu nowoczesnych, wysokospecjalistycznych protez kończyn i utrzymanie sprawności technicznej posiadanych protez kończyn.

Obszar D – dotyczy utrzymania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka lub podopiecznego osoby niepełnosprawnej w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W tym roku adresatami Modułu II mogą być również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności !!

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w Module II adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Zachęcamy do składania wniosków przez System Obsługi Wsparcia (SOW) sow.pfron.org.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej: www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku


Opublikowano: wrzesień 2023 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w terminie

od 1 września do 10 października 2023 roku

można składać wnioski na dofinansowanie kosztów nauki

w semestrze zimowym roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

Pomoc mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w:

 • szkole wyższej - studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu) lub szkoły doktorskie;
 • szkole policealnej;
 • kolegium.

Wnioski można składać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 oraz przez System Obsługi Wsparcia (SOW).

Więcej informacji o programie na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Telefon do kontaktu w sprawie programu – 89 743 33 62

Dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy w Mrągowie informuje, iż 31 sierpnia 2023 r. zostało zakończone przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I programu „Aktywny Samorząd”.


Opublikowano: marzec 2023

 1 marca 2023 roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” 

Program „Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych dzieli się na dwa moduły: 

Moduł I - w module I przewidziane są następujące formy wsparcia: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakup i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Tego typu wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  i dysfunkcją narządu ruchu jak również osoby głuche. 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania a także pomoc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego  i oprogramowania. 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się – obejmuje dofinasowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego czy skutera. Oprócz tego dla osób po amputacjach kończyn możliwe jest dofinansowanie zakupu nowoczesnych, wysokospecjalistycznych protez kończyn i utrzymanie sprawności technicznej posiadanych protez kończyn. 

Obszar D – dotyczy utrzymania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka lub podopiecznego osoby niepełnosprawnej w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką. Wsparcie to kierowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.   

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (termin końcowy składania wniosków na semestr letni 2022/2023 do 31 marca 2023). 

Pomoc mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w: 

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznie, w tym również za pośrednictwem internetu),
 • a także osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,  ul. Warszawska 53, lub przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do SOW jest nieodpłatny. 

Więcej informacji o programie na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl 

Telefon do kontaktu w sprawie programu – 89 743 33 62  


Opublikowano: wrzesień 2022

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w terminie

od 01 września do 10 października 2022 roku można składać wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze zimowym roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

Pomoc mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym, lub eksternistycznie, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • a także osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, jak też przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do SOW jest nieodpłatny.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Telefon do kontaktu w sprawie programu w powiecie mrągowskim – 89 743 33 62,
89 743 33 63

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53


Opublikowano: sierpień 2022

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż

31 sierpnia 2022 roku zostało zakończone przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” dotyczących następujących form wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakup i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Tego typu wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu, jak również osoby głuche.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, a także pomoc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się – obejmuje dofinansowanie zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego czy skutera. Oprócz tego dla osób po amputacjach kończyn możliwe jest dofinansowanie zakupu nowoczesnych, wysokospecjalistycznych protez kończyn i utrzymanie sprawności technicznej posiadanych protez kończyn.

Obszar D – dotyczy utrzymania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie opłat za pobyt dziecka lub podopiecznego osoby niepełnosprawnej w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką. Wsparcie to kierowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl                                  

Telefon do kontaktu w sprawie programu w powiecie mrągowskim – 89 743 33 62,
89 743 33 63

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53


 Opublikowano: sierpień 2021

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w terminie 

od 01 września do 10 października 2021 roku

można składać wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze zimowym roku szkolnego/akademickiego 2021/2022 

Pomoc mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznie, w tym również za pośrednictwem internetu),
 • a także osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, jak też przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do SOW jest nieodpłatny.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Telefon do kontaktu w sprawie programu w powiecie mrągowskim – 89 743 33 63


Opublikowano: sierpień 2021

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż 31 sierpnia 2021 roku zostanie zakończone przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” dotyczących następujących form wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakup i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Tego typu wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu jak również osoby głuche.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania a także pomoc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się – obejmuje dofinasowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego czy skutera. Oprócz tego dla osób po amputacjach kończyn możliwe jest dofinansowanie zakupu nowoczesnych, wysokospecjalistycznych protez kończyn i utrzymanie sprawności technicznej posiadanych protez kończyn.

Obszar D – dotyczy utrzymania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka lub podopiecznego osoby niepełnosprawnej w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką. Wsparcie to kierowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Wnioski można składać bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, jak też przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do SOW jest nieodpłatny.
Więcej informacji o programie na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl
Telefon do kontaktu w sprawie programu w powiecie mrągowskim – 89 743 33 63

Opublikowano: luty 2021
as 2021 bbFRkM
Wszelkie informacje dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON Aktywny Samorząd 2021.
Wnioski do pobrania znajdziesz niżej. Wszelką pomoc i odpowiedzi na wszystkie pytania uzyskasz pod numerem tel. 89-743-33-63 lub w pokoju Nr 3. Zapraszamy.

Opublikowano: marzec 2020 
89366971 540013459956288 7911510882297839616 n

Wnioski  Aktywny Samorząd 2020 i 2021 do pobrania:

A2 prawo jazdy, dysfunkcja narządu ruchu

A3 dysfunkcja narządu słuchu z językiem migowym

A4 oprzyrządowanie do samochodu dysfunkcja narządu słuchu

B1 sprzęt elektroniczny, dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych

B2 szkolenia z obsługi sprzętu zakupionego w programie AS

B3 sprzęt elektroniczny, umiarkowany stopoień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku

B4 sprzęt eletroniczny dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

B5 utrzymanie sprawności technicznej sprżetu elektronicznego zakupionego w programie

C1 zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

C2 sprawność techniczna skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektronicznym

C3 zakup protezy kończyny, z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi

C4 sprawność protezy kończyny

C5 zakup skutera inwalidzkiego  lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Moduł II dofinansowanie kosztów nauki osoby niepełnosprawnej

Obszar D dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku


 OGŁOSZENIE

1 marca 2021 roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Program „Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych dzieli się na dwa moduły:

Moduł I

W module I przewidziane są następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakup i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Tego typu wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  i dysfunkcją narządu ruchu jak również osoby głuche.

Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania a także pomoc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego  i oprogramowania.

Obszar Clikwidacja barier w poruszaniu się – obejmuje dofinasowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego czy skutera. Oprócz tego dla osób po amputacjach kończyn możliwe jest dofinansowanie zakupu nowoczesnych, wysokospecjalistycznych protez kończyn i utrzymanie sprawności technicznej posiadanych protez kończyn.

Obszar Ddotyczy utrzymania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka lub podopiecznego osoby niepełnosprawnej w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką. Wsparcie to kierowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Pomoc mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznie, w tym również za pośrednictwem internetu),
 • a także osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,  ul. Warszawska 53, jak też przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do SOW jest nieodpłatny

Więcej informacji o programie na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Telefon do kontaktu w sprawie programu w powiecie mrągowskim – 89 743 33 63,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53


 OGŁOSZENIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MRĄGOWIE

Wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 (Moduł II) można złożyć internetowo w systemie SOW lub w wersji papierowej   w PCPR  w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 roku.   

Wnioski na dofinansowanie w ramach Modułu I można złożyć internetowo w systemie SOW lub w wersji papierowej w PCPR   w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 roku.   

Aktualne formularze wnioskówdostępne są na stronie internetowej PCPR w Mrągowie: www.pcpr.powiat.mragowo.pl, w zakładce „Aktywny Samorząd” oraz w Powiatowym Centrum ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, pok. nr 3.

Wszelkie informacje dotyczące Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) dostępne są na portalu edukacyjno-informacyjnym: portal-sow.pfron.org.pl .

Zachęcamy do zapoznanie się z systemem SOW i do składania wniosków o dofinansowanie przez Internet, ułatwi to osobom z niepełnosprawnościami ubieganie się o pomoc w ramach programu Aktywny Samorząd.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu „ Aktywny Samorząd” w powiecie mrągowskim dostępne na stronie internetowej www.pcpr.powiat.mragowo.pl oraz tel: (89) 743 33 63, 89 743 33 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w PCPR,
ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, pok. nr 3.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) www.pfron.org.pl 


UWAGA STUDENCI I UCZNIOWIE 

dofinansowanie do nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
termin składania wniosków na semestr zimowy 2020/2021 od 01 września do 10 października 2020r.

wnioski należy składać elektronicznie w systemie SOW lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum

W 2020 r. w ramach Modułu II dofinansowanie kosztów nauki wynosi:

 1. Opłata za naukę (czesne):
  1. jeden kierunku nauki – równowartość czesnego,
   • czesne powyżej 4000 zł możliwe w przypadku dochodu wnioskodawcy nie przekraczającego 764 zł na osobę.
  2. drugi (lub więcej) kierunek nauki - połowa kwoty czesnego
   • czesne powyżej 2000 zł możliwe w przypadku dochodu wnioskodawcy nie przekraczającego 764 zł na osobę.
  3. W przypadku drugiego kierunku nauki obowiązkowy udział własny minimum 50% kosztów czesnego, dla zatrudnionych wnioskodawców – 65% kosztów czesnego.
 2. Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4000 zł.
 3. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
  1. nauka w szkole policealnej lub kolegium – do 1000 zł,
  2. dla pozostałych wnioskodawców – do 1500 zł.
 4. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony o:
  1. 500 zł - nauka poza miejscem zamieszkania,
  2. 300 zł - posiadanie przez wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny,
  3. 300 zł - nauka jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
  4. 200 zł – nauka w przyśpieszonym trybie.
  5. 800 zł – złożenie wniosku w formie elektronicznej w systemie SOW (wsparcie jednorazowe)
  6. 300 zł - wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
  7. 300 zł – wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
  8. w przypadkach określonych przez Realizatora, tj:
   • 200 zł – gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności,
   • 200 zł – gdy niepełnosprawność wnioskodawcy jest sprzężona (dwie i więcej przyczyny niepełnosprawności),
   • 300 zł – gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej.
 5. Wysokość dodatku na pokrycie kosztów kształcenia wyliczana jest w procentach i wynosi:
  1. 50% wyliczonej kwoty - pierwszy rok nauki,
  2. 75% wyliczonej kwoty - drugi rok nauki i w przypadku nauki trwającej jeden rok,
  3. 100% wyliczonej kwoty - od trzeciego roku nauki,
  4. 100% wyliczonej kwoty – nauka na studiach II stopnia, uczestnicy studiów doktorskich.

 


OGŁOSZENIE

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Wnioski na dofinansowanie w ramach Modułu I można złożyć internetowo w systemie SOW lub w wersji papierowej w PCPR   w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2020 roku.   

Aktualne formularze wnioskówdostępne są na stronie internetowej PCPR w Mrągowie: www.pcpr.powiat.mragowo.pl, w zakładce „Aktywny Samorząd” oraz w Powiatowym Centrum   ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, pok. nr 3.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania w ramach Modułu I można uzyskaćtelefonicznie   (89) 743 33 63, 743 33 64, pocztą elektroniczną:e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w PCPR, ul. Warszawska 53,11-700 Mrągowo, pok. nr 3, oraz na stronie internetowej www.pcpr.powiat.mragowo.pl  

OGŁOSZENIE

Od 1 marca br. wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Wszelkie informacje dotyczące systemu dostępne są na portalu edukacyjno-informacyjnym:

portal-sow.pfron.org.pl .

PFRON przygotował także informator zawierający szkolenie e-learningowe i filmy instruktażowe dla użytkowników systemu SOW: edukacja.pfron.org.pl

Zachęcamy do zapoznanie się z systemem SOW i do składania wniosków o dofinansowanie przez Internet, ułatwi to osobom z niepełnosprawnościami ubieganie się o pomoc

w ramach programu Aktywny Samorząd.

Wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (Moduł II) moźna złożyć internetowo w systemie SOW lub w wersji papierowej  w PCPR  w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2020 roku.   

Wnioski na dofinansowanie w ramach Modułu I można złożyć internetowo w systemie SOW lub w wersji papierowej w PCPR   w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2020 roku.   

Aktualne formularze wnioskówdostępne są na stronie internetowej PCPR w Mrągowie: www.pcpr.powiat.mragowo.pl, w zakładce „Aktywny Samorząd” oraz w Powiatowym Centrum  ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, pok. nr 3.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu „ Aktywny Samorząd” w powiecie mrągowskim na stronie internetowej www.pcpr.powiat.mragowo.pl oraz tel: (89) 743 33 63,  743 33 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w PCPR, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, pok. nr 3. 

Druki do pobrania:

WNIOSEK AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

ZAŚWIADCZENIE UCZELNIA DO WNIOSKU MODUŁ II

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU OŚWIADCZENIA

ZAŁĄCZNIM NR 3 DO WNIOSKU OŚWIADCZENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA


Opublikowano: 23 września 2019 
Uwaga studenci!
Przypominamy o trwającym naborze wniosków
w Module II programu „Aktywny Samorząd”

indeks

Termin składania wniosków :
do 10.10.2019
(dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020)

Wszyscy zainteresowani udziałem w Module II programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym.

Informujemy, że ta część programu dedykowana jest osobom, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierają naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium. Mogą też mieć otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można uzyskać:

osobiście w PCPR w Mrągowie ul. Warszawska 53 w pokoju nr 3, poniedziałki w godzinach 8.00-16.00 od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30

bądź mailowo pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

lub telefonicznie pod numerem telefonu 89 743-33-63 bądź 89 743-33-64


Opublikowano: 09 sierpnia 2019
  csm www osoba na wozku o napedzie elektrycznym 0c758fc520
Wnioski do pobrania i samodzielnego wydrukowania (dot. zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym):

Opublikowano: 22 maja 2019  
 Aktywny-Samorzad-logo ar
Wnioski do pobrania i samodzielnego wydrukowania: 
Wszystkie wnioski są dostępne również w PCPR - pokój Nr 4
sprawy prowadzi Bożena Kulikowska

Opublikowano: 08 września 2018
Uwaga! Studenci i uczniowie!
disabled-students-allowance
UWAGA STUDENCI I UCZNIOWIE
Osoby korzystające z dofinansowania do nauki w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku - od 15 marca 2019 r. obowiązują nowe druki wniosku do MODUŁU II.
Wnioski, które zostały złożone przed tym terminem będą rozpatrzone bez potrzeby ich aktualizacji.
Druki do pobrania:

OGŁOSZENIE

W związku ze zmianami programowymi pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku, przyjętymi uchwałą nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku, przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż dotychczasowe formularze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu, zamieszczone na stronie internetowej www.pcpr.powiat.mragowo.pl w zakładce „Druki do pobrania” są NIEAKTUALNE.

Nowe formularze wniosków dostępne będą od dnia 15 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w programie „Aktywny Samorząd” na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Kontakt telefoniczny do pracownika realizującego program w powiecie mrągowskim

(89) 743 33 63, 743 33 64.

 


Przyjmujemy wnioski na dofinansowanie do kosztów nauki.

Termin składania wniosków:
01.09.2018 - 10.10.2018

Uczniowie i studenci legitymujący się niepełnosprawnością (każdy rodzaj niepełnosprawności) w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mogą uzyskać dofinansowanie do kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu "Aktywny Samorząd" można uzyskać osobiście w PCPR w Mrągowie, mailowo pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie pod numerem 89 743-33-63 lub  89 743-33-64.

Osoba do kontaktu: Bożena Kulikowska

Z pełną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd’ w 2018 roku oraz streszczeniem jego głównych założeń, można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON tu: Aktywny Samorząd - kierunki działań    


  logo pilotazowego programu aktywny samorzad        logo pfron

 Od dnia 01 lipca do 31 sierpnia 2018 r. 

przyjmowane są wnioski

ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. 

W 2018 roku osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B,
 • kosztów zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • kosztów szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • kosztów zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • kosztów, poniesionych przez aktywną zawodowo osobę niepełnosprawną, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (opiekun dzienny, niania, klub dziecięcy, punkt przedszkolny, itp.)

Szczegółowe informacje w PCPR, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo lub telefonicznie  (89) 743 33 63, 743 33 64.

Wnioski na dofinansowanie dostępne są w PCPR lub tu: 

WNIOSKI NA DOFINANSOWANIE


OGŁOSZENIE

UWAGA STUDENCI I UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z DOFINANSOWANIA  w semestrze zimowym 2017/2018 DO NAUKI W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”.

 1. PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKOWYM POTWIERDZENIU PONIESIONYCH KOSZTÓW ZA NAUKĘ ( CZESNE) IMIENNĄ FAKTURĄ, IMIENNYM RACHUNKIEM WYSTAWIONYM PRZEZ SZKOŁĘ/UCZELNIĘ LUB INNYM DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM PONIESIONE KOSZTY OPŁATY ZA NAUKĘ (CZESNE) DO 28 LUTEGO 2018 r.
 2. DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA WYPŁACONY BĘDZIE  W TERMINIE 7 DNI PO PRZEKAZANIU DO POWIATOWEGO CENTRUM ZAŚWIADCZENIA Z UCZELNI O ZALICZENIU SEMESTRU LUB OŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU NA ZAJĘCIA OBJĘTE PROGRAMEM NAUKI/STUDIÓW  I DOPUSZCZENIU DO SESJI EGZAMINACYJNEJ.

 AKTYWNY SAMORZĄD w 2017 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie rozpoczyna realizację pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”  w 2017 roku

W bieżącym roku dofinansowanie można uzyskać do:

MODUŁ I

 • Obszar A Zadanie 1  zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 kosztów uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1  zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2  szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3  zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4  kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Z pełną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd’ w 2017 roku oraz streszczeniem jego głównych założeń, można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny