Aktywny Samorząd - 2020 i 2021

Opublikowano: luty 2021
as 2021 bbFRkM
 
Wszelkie informacje dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON Aktywny Samorząd 2021.
 
Wnioski do pobrania znajdziesz niżej. Wszelką pomoc i odpowiedzi na wszystkie pytania uzyskasz pod numerem tel. 89-743-33-64 lub w pokoju Nr 3. Zapraszamy.
 
Opublikowano: marzec 2020 
89366971 540013459956288 7911510882297839616 n

Wnioski  Aktywny Samorząd 2020 i 2021 do pobrania:

A2 prawo jazdy, dysfunkcja narządu ruchu

A3 dysfunkcja narządu słuchu z językiem migowym

A4 oprzyrządowanie do samochodu dysfunkcja narządu słuchu

B1 sprzęt elektroniczny, dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych

B2 szkolenia z obsługi sprzętu zakupionego w programie AS

B3 sprzęt elektroniczny, umiarkowany stopoień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku

B4 sprzęt eletroniczny dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

B5 utrzymanie sprawności technicznej sprżetu elektronicznego zakupionego w programie

C1 zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

C2 sprawność techniczna skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektronicznym

C3 zakup protezy kończyny, z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi

C4 sprawność protezy kończyny

C5 zakup skutera inwalidzkiego  lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Moduł II dofinansowanie kosztów nauki osoby niepełnosprawnej

Obszar D dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku


 

OGŁOSZENIE

1 marca 2021 roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Program „Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych dzieli się na dwa moduły:

Moduł I

W module I przewidziane są następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakup i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Tego typu wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  i dysfunkcją narządu ruchu jak również osoby głuche.

Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania a także pomoc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego  i oprogramowania.

Obszar Clikwidacja barier w poruszaniu się – obejmuje dofinasowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego czy skutera. Oprócz tego dla osób po amputacjach kończyn możliwe jest dofinansowanie zakupu nowoczesnych, wysokospecjalistycznych protez kończyn i utrzymanie sprawności technicznej posiadanych protez kończyn.

Obszar Ddotyczy utrzymania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka lub podopiecznego osoby niepełnosprawnej w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką. Wsparcie to kierowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Pomoc mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w:

- szkole policealnej,

- kolegium,

- szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznie, w tym również za pośrednictwem internetu),

a także osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,  ul. Warszawska 53, jak też przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do SOW jest nieodpłatny

Więcej informacji o programie na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Telefon do kontaktu w sprawie programu w powiecie mrągowskim – 89 743 33 63, 89 743 33 64 -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53

 

 

OGŁOSZENIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MRĄGOWIE

Wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 (Moduł II) można złożyć internetowo w systemie SOW lub w wersji papierowej   w PCPR  w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 roku.   

Wnioski na dofinansowanie w ramach Modułu I można złożyć internetowo w systemie SOW lub w wersji papierowej w PCPR   w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 roku.   

Aktualne formularze wnioskówdostępne są na stronie internetowej PCPR w Mrągowie: www.pcpr.powiat.mragowo.pl, w zakładce „Aktywny Samorząd” oraz w Powiatowym Centrum ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, pok. nr 3.

Wszelkie informacje dotyczące Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) dostępne są na portalu edukacyjno-informacyjnym: portal-sow.pfron.org.pl .

Zachęcamy do zapoznanie się z systemem SOW i do składania wniosków o dofinansowanie przez Internet, ułatwi to osobom z niepełnosprawnościami ubieganie się o pomoc w ramach programu Aktywny Samorząd.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu „ Aktywny Samorząd” w powiecie mrągowskim dostępne na stronie internetowej www.pcpr.powiat.mragowo.pl oraz tel: (89) 743 33 63, 89 743 33 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w PCPR,
ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, pok. nr 3.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) www.pfron.org.pl

 

 

UWAGA STUDENCI I UCZNIOWIE

 

dofinansowanie do nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

 

termin składania wniosków na semestr zimowy 2020/2021

 

od 01 września do 10 października 2020r.

 

wnioski należy składać elektronicznie w systemie SOW lub bezpośrednio   w Powiatowym Centrum

 

W 2020 r. w ramach Modułu II dofinansowanie kosztów nauki wynosi:

 

1. Opłata za naukę (czesne):

 

a) jeden kierunku nauki – równowartość czesnego,

 

- czesne powyżej 4000 zł możliwe w przypadku dochodu wnioskodawcy nie przekraczającego 764 zł na osobę.

 

b) drugi (lub więcej) kierunek nauki - połowa kwoty czesnego

 

- czesne powyżej 2000 zł możliwe w przypadku dochodu wnioskodawcy nie przekraczającego 764 zł na osobę.

 

W przypadku drugiego kierunku nauki obowiązkowy udział własny minimum 50% kosztów czesnego, dla zatrudnionych wnioskodawców – 65% kosztów czesnego.

 

2. Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4000 zł.

 

3. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:

 

a) nauka w szkole policealnej lub kolegium – do 1000 zł,

 

b) dla pozostałych wnioskodawców – do 1500 zł.

 

4. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony o:

 

a) 500 zł - nauka poza miejscem zamieszkania,

 

b) 300 zł - posiadanie przez wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny,

 

c) 300 zł - nauka jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

 

d) 200 zł – nauka w przyśpieszonym trybie.

 

e) 800 zł – złożenie wniosku w formie elektronicznej w systemie SOW (wsparcie jednorazowe)

 

d) 300 zł - wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

 

e) 300 zł – wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

 

f) w przypadkach określonych przez Realizatora, tj:

 

- 200 zł – gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności,

 

- 200 zł – gdy niepełnosprawność wnioskodawcy jest sprzężona (dwie i więcej przyczyny niepełnosprawności),

 

- 300 zł – gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

5. Wysokość dodatku na pokrycie kosztów kształcenia wyliczana jest w procentach i wynosi:

 

a) 50% wyliczonej kwoty - pierwszy rok nauki,

 

b) 75% wyliczonej kwoty - drugi rok nauki i w przypadku nauki trwającej jeden rok,

 

c) 100% wyliczonej kwoty - od trzeciego roku nauki,

 

d) 100% wyliczonej kwoty – nauka na studiach II stopnia, uczestnicy studiów doktorskich.

 

 

OGŁOSZENIE

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Wnioski na dofinansowanie w ramach Modułu I można złożyć internetowo w systemie SOW lub w wersji papierowej w PCPR   w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2020 roku.   

Aktualne formularze wnioskówdostępne są na stronie internetowej PCPR w Mrągowie: www.pcpr.powiat.mragowo.pl, w zakładce „Aktywny Samorząd” oraz w Powiatowym Centrum   ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, pok. nr 3.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania w ramach Modułu I można uzyskaćtelefonicznie   (89) 743 33 63, 743 33 64, pocztą elektroniczną:e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w PCPR, ul. Warszawska 53,11-700 Mrągowo, pok. nr 3, oraz na stronie internetowej www.pcpr.powiat.mragowo.pl

 

 

OGŁOSZENIE

Od 1 marca br. wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Wszelkie informacje dotyczące systemu dostępne są na portalu edukacyjno-informacyjnym:

portal-sow.pfron.org.pl .

PFRON przygotował także informator zawierający szkolenie e-learningowe i filmy instruktażowe dla użytkowników systemu SOW: edukacja.pfron.org.pl

Zachęcamy do zapoznanie się z systemem SOW i do składania wniosków o dofinansowanie przez Internet, ułatwi to osobom z niepełnosprawnościami ubieganie się o pomoc

w ramach programu Aktywny Samorząd.

Wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (Moduł II) moźna złożyć internetowo w systemie SOW lub w wersji papierowej  w PCPR  w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2020 roku.   

Wnioski na dofinansowanie w ramach Modułu I można złożyć internetowo w systemie SOW lub w wersji papierowej w PCPR   w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2020 roku.   

Aktualne formularze wnioskówdostępne są na stronie internetowej PCPR w Mrągowie: www.pcpr.powiat.mragowo.pl, w zakładce „Aktywny Samorząd” oraz w Powiatowym Centrum  ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, pok. nr 3.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu „ Aktywny Samorząd” w powiecie mrągowskim na stronie internetowej www.pcpr.powiat.mragowo.pl oraz tel: (89) 743 33 63,  743 33 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w PCPR, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, pok. nr 3. 

Druki do pobrania:

WNIOSEK AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

ZAŚWIADCZENIE UCZELNIA DO WNIOSKU MODUŁ II

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU OŚWIADCZENIA

ZAŁĄCZNIM NR 3 DO WNIOSKU OŚWIADCZENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 

Opublikowano: 23 września 2019
 
Uwaga studenci!
Przypominamy o trwającym naborze wniosków
w Module II programu „Aktywny Samorząd”

indeks

Termin składania wniosków :
do 10.10.2019
(dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020)

     Wszyscy zainteresowani udziałem w Module II programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym.

Informujemy, że ta część programu dedykowana jest osobom, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierają naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium. Mogą też mieć otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można uzyskać:

  • osobiście w PCPR w Mrągowie ul. Warszawska 53 w pokoju nr 3, 
  • poniedziałki w godzinach 8.00-16.00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30
  • bądź mailowo pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
  • lub telefonicznie pod numerem telefonu 89 743-33-63 bądź 89 743-33-64
  
 
 
Opublikowano: 09 sierpnia 2019
 
  csm www osoba na wozku o napedzie elektrycznym 0c758fc520
Wnioski do pobrania i samodzielnego wydrukowania (dot. zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym):
 
 

Opublikowano: 22 maja 2019  
Aktywny-Samorzad-logo ar
 
Wnioski do pobrania i samodzielnego wydrukowania: 
Wszystkie wnioski są dostępne również w PCPR - pokój Nr 4
sprawy prowadzi Bożena Kulikowska

 
Opublikowano: 08 września 2018
Uwaga! Studenci i uczniowie!
disabled-students-allowance
 
UWAGA STUDENCI I UCZNIOWIE
Osoby korzystające z dofinansowania do nauki w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku - od 15 marca 2019 r. obowiązują nowe druki wniosku do MODUŁU II.
Wnioski, które zostały złożone przed tym terminem będą rozpatrzone bez potrzeby ich aktualizacji.
Druki do pobrania:

OGŁOSZENIE

W związku ze zmianami programowymi pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku, przyjętymi uchwałą nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku, przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż dotychczasowe formularze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu, zamieszczone na stronie internetowej www.pcpr.powiat.mragowo.pl w zakładce „Druki do pobrania” są NIEAKTUALNE.

Nowe formularze wniosków dostępne będą od dnia 15 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w programie „Aktywny Samorząd” na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Kontakt telefoniczny do pracownika realizującego program w powiecie mrągowskim

(89) 743 33 63, 743 33 64.

 

Przyjmujemy wnioski na dofinansowanie do kosztów nauki.
Termin składania wniosków:
01.09.2018 - 10.10.2018

Uczniowie i studenci legitymujący się niepełnosprawnością (każdy rodzaj niepełnosprawności) w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mogą uzyskać dofinansowanie do kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu "Aktywny Samorząd" można uzyskać osobiście w PCPR w Mrągowie, mailowo pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie pod numerem 89 743-33-63 lub  89 743-33-64.

 Osoba do kontaktu: Bożena Kulikowska

 

Z pełną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd’ w 2018 roku oraz streszczeniem jego głównych założeń, można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON tu: Aktywny Samorząd - kierunki działań

 

       

 


       

  logo pilotazowego programu aktywny samorzad        logo pfron

 

Od dnia 01 lipca do 31 sierpnia 2018 r. 

przyjmowane są wnioski

ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

 

W 2018 roku osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie:

- zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- kosztów  uzyskania prawa jazdy kategorii B,

- kosztów zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- kosztów szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- kosztów zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

- kosztów, poniesionych przez aktywną zawodowo osobę niepełnosprawną, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (opiekun dzienny, niania, klub dziecięcy, punkt przedszkolny, itp.)

Szczegółowe informacje w PCPR, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo lub telefonicznie  (89) 743 33 63, 743 33 64.

 

Wnioski na dofinansowanie dostępne są w PCPR lub tu: 

WNIOSKI NA DOFINANSOWANIE

 

 

 

 


OGŁOSZENIE

UWAGA STUDENCI I UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z DOFINANSOWANIA  w semestrze zimowym 2017/2018 DO NAUKI W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”.

1. PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKOWYM POTWIERDZENIU PONIESIONYCH KOSZTÓW ZA NAUKĘ ( CZESNE) IMIENNĄ FAKTURĄ, IMIENNYM RACHUNKIEM WYSTAWIONYM PRZEZ SZKOŁĘ/UCZELNIĘ LUB INNYM DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM PONIESIONE KOSZTY OPŁATY ZA NAUKĘ (CZESNE)

DO 28 LUTEGO 2018 r.

2. DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA WYPŁACONY BĘDZIE  W TERMINIE 7 DNI PO PRZEKAZANIU DO POWIATOWEGO CENTRUM ZAŚWIADCZENIA

Z UCZELNI O ZALICZENIU SEMESTRU LUB OŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU NA ZAJĘCIA OBJĘTE PROGRAMEM NAUKI/STUDIÓW  I DOPUSZCZENIU DO SESJI EGZAMINACYJNEJ.

 

 

  

AKTYWNY SAMORZĄD w 2017 roku

                                        

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie rozpoczyna realizację pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”  w 2017 roku

W bieżącym roku dofinansowanie można uzyskać do:

  • MODUŁ I

Obszar A Zadanie 1 - zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar A Zadanie 2kosztów uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1 - zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 - szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 - zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

*      

 Obszar D utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Z pełną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd’ w 2017 roku oraz streszczeniem jego głównych założeń, można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny