Aktywny Samorząd - 2019

Opublikowano: 23 września 2019
Uwaga studenci!
Przypominamy o trwającym naborze wniosków
w Module II programu „Aktywny Samorząd”

indeks

Termin składania wniosków :
do 10.10.2019
(dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020)

     Wszyscy zainteresowani udziałem w Module II programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym.

Informujemy, że ta część programu dedykowana jest osobom, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierają naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium. Mogą też mieć otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można uzyskać:

  • osobiście w PCPR w Mrągowie ul. Warszawska 53 w pokoju nr 3, 
  • poniedziałki w godzinach 8.00-16.00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30
  • bądź mailowo pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
  • lub telefonicznie pod numerem telefonu 89 743-33-63 bądź 89 743-33-64
  
 
 
Opublikowano: 09 sierpnia 2019
 
  csm www osoba na wozku o napedzie elektrycznym 0c758fc520
Wnioski do pobrania i samodzielnego wydrukowania (dot. zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym):
 
 

Opublikowano: 22 maja 2019  
Aktywny-Samorzad-logo ar
 
Wnioski do pobrania i samodzielnego wydrukowania: 
Wszystkie wnioski są dostępne również w PCPR - pokój Nr 4
sprawy prowadzi Bożena Kulikowska

 
Opublikowano: 08 września 2018
Uwaga! Studenci i uczniowie!
disabled-students-allowance
 
UWAGA STUDENCI I UCZNIOWIE
Osoby korzystające z dofinansowania do nauki w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku - od 15 marca 2019 r. obowiązują nowe druki wniosku do MODUŁU II.
Wnioski, które zostały złożone przed tym terminem będą rozpatrzone bez potrzeby ich aktualizacji.
Druki do pobrania:

OGŁOSZENIE

W związku ze zmianami programowymi pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku, przyjętymi uchwałą nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku, przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż dotychczasowe formularze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu, zamieszczone na stronie internetowej www.pcpr.powiat.mragowo.pl w zakładce „Druki do pobrania” są NIEAKTUALNE.

Nowe formularze wniosków dostępne będą od dnia 15 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w programie „Aktywny Samorząd” na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Kontakt telefoniczny do pracownika realizującego program w powiecie mrągowskim

(89) 743 33 63, 743 33 64.

 

Przyjmujemy wnioski na dofinansowanie do kosztów nauki.
Termin składania wniosków:
01.09.2018 - 10.10.2018

Uczniowie i studenci legitymujący się niepełnosprawnością (każdy rodzaj niepełnosprawności) w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mogą uzyskać dofinansowanie do kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu "Aktywny Samorząd" można uzyskać osobiście w PCPR w Mrągowie, mailowo pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie pod numerem 89 743-33-63 lub  89 743-33-64.

 Osoba do kontaktu: Bożena Kulikowska

 

Z pełną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd’ w 2018 roku oraz streszczeniem jego głównych założeń, można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON tu: Aktywny Samorząd - kierunki działań

 

       

 


       

  logo pilotazowego programu aktywny samorzad        logo pfron

 

Od dnia 01 lipca do 31 sierpnia 2018 r. 

przyjmowane są wnioski

ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

 

W 2018 roku osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie:

- zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- kosztów  uzyskania prawa jazdy kategorii B,

- kosztów zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- kosztów szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- kosztów zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

- kosztów, poniesionych przez aktywną zawodowo osobę niepełnosprawną, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (opiekun dzienny, niania, klub dziecięcy, punkt przedszkolny, itp.)

Szczegółowe informacje w PCPR, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo lub telefonicznie  (89) 743 33 63, 743 33 64.

 

Wnioski na dofinansowanie dostępne są w PCPR lub tu: 

WNIOSKI NA DOFINANSOWANIE

 

 

 

 


OGŁOSZENIE

UWAGA STUDENCI I UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z DOFINANSOWANIA  w semestrze zimowym 2017/2018 DO NAUKI W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”.

1. PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKOWYM POTWIERDZENIU PONIESIONYCH KOSZTÓW ZA NAUKĘ ( CZESNE) IMIENNĄ FAKTURĄ, IMIENNYM RACHUNKIEM WYSTAWIONYM PRZEZ SZKOŁĘ/UCZELNIĘ LUB INNYM DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM PONIESIONE KOSZTY OPŁATY ZA NAUKĘ (CZESNE)

DO 28 LUTEGO 2018 r.

2. DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA WYPŁACONY BĘDZIE  W TERMINIE 7 DNI PO PRZEKAZANIU DO POWIATOWEGO CENTRUM ZAŚWIADCZENIA

Z UCZELNI O ZALICZENIU SEMESTRU LUB OŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU NA ZAJĘCIA OBJĘTE PROGRAMEM NAUKI/STUDIÓW  I DOPUSZCZENIU DO SESJI EGZAMINACYJNEJ.

 

 

  

AKTYWNY SAMORZĄD w 2017 roku

                                        

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie rozpoczyna realizację pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”  w 2017 roku

W bieżącym roku dofinansowanie można uzyskać do:

  • MODUŁ I

Obszar A Zadanie 1 - zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar A Zadanie 2kosztów uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1 - zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 - szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 - zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

*      

 Obszar D utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Z pełną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd’ w 2017 roku oraz streszczeniem jego głównych założeń, można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny