ZAPYTANIE OFERTOWE - REALIZACJA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

 

       Mrągowo, 14 września 2022r.

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 26 sierpnia 2022r. na prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

dokonał wyboru oferty złożonej przez: Wojciecha Kuc z Mrągowa.

Uzasadnienie wyboru:

Na realizację zadania wpłynęła tylko jedna oferta.

Wykonawca spełnił kryteria udziału w postępowaniu ofertowym oraz wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu ofertowym. 
Umowa na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie 10 dni od dnia wyboru oferty.

Zapytanie ofertowe

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na realizację programu oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

1. Zamawiający:

 

Nabywca: Powiat Mrągowski ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo NIP742-18-43-662

 

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł .

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w oparciu o „Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2024" przyjęty uchwałą Nr XL/181/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 marca 2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PEŁNA WERSJA

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozeznanie cenowe – rewitalizacja zabytkowej
kamienicy 
przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie

 

                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuję, iż w związku z Rozeznaniem Cenowym z dnia 14.07.2022 r. dotyczącym ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego w zakresie wykonania projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego rewitalizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie nie wpłynęła żadna kalkulacja cenowa.

ROZEZNANIE CENOWE NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA REWITALIZACJI ZABYTKOWEJ KAMIENICY PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 53

Rozeznanie cenowe

prowadzone w celu ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego w zakresie wykonania projektu budowlano – wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem wymaganych warunków, uzgodnień i decyzji dla rewitalizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie.

Zamawiający:

Powiat Mrągowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, NIP 7421886312

(89) 743 33 60

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia publicznego zaprasza się do złożenia wstępnej kalkulacji ceny usługi wykonania projektu budowlano - wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem wymaganych warunków, uzgodnień i decyzji dla rewitalizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie.

Kamienica wpisana jest do rejestru zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod numerem A-4432.

 

ROZEZNANIE CENOWE PEŁNA TREŚĆ 

 

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w związku z realizacją zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi.

 1. Zamawiający:

Powiat/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo tel. 89 743 33 60, 697 347 555, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy usługi polegającej na:
 1. przeprowadzeniu oględzin w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, które złożyły wnioski o dofinansowanie barier architektonicznych i technicznych, celem oceny warunków mieszkaniowych tych osób oraz zasadności i możliwości przeprowadzenia wymienionych we wniosku prac;
 2. sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów przedłożonych przez wnioskodawców albo ich wykonanie, celem zapewnienia poprawności proponowanych rozwiązań technicznych a także ustalenia, czy wartość kosztorysowa prac jest zgodna z obowiązującymi średnimi stawkami cenowy           
  Termin realizacji zamówienia:
  Czerwiec-grudzień 2021 (dokładne terminy realizacji poszczególnych zadań będą z Wykonawcą uzgadniane na bieżąco, po zawarciu umowy)
  Miejsce realizacji zamówienia:
  Miejsca zamieszkania wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych, z terenu powiatu mrągowskiego.

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - PEŁNA TREŚĆ


  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny