Wyrównywanie różnic między regionami III - program

WRMR

KOMUNIKAT 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.”.

 1. Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r.:
  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 r.:
  1. obszar A – do 197 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych obejmujący część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
  2. obszar B – do 176 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – do 74 500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku
  4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
   1. 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
   2. 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
   3. 351 500,00 zł dla autobusów;
  5. obszar E – do 17 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
  6. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
  7. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie uprzejmie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.”.

 1. Ze środków przeznaczonych na realizację programu w 2022 r. udzielona może być pomoc w ramach obszarów:
  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:
  • obszar A – do 165.000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
  • obszar B – do 150.000 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – do 34.000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych do:
   • dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
   • dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
   • dla autobusów;
  • obszar E – do 15.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
  • obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
  • w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski obszarów B, C, D, F i G - przyjmowane są do dnia 04 lutego 2022 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

Obszar E - wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Tekst programu, kierunki oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów jak i aktualne druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem: www.pfron.org.pl 


Program wyrównywania różnic między regionami III – realizacja w 2021 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że Powiat Mrągowski wyraża gotowość do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2021 finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Strategicznym celem programu jest wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w urzędach i placówkach edukacyjnych czy środowiskowych domach samopomocy w zakresie poruszania się i komunikowania, barier transportowych oraz aktywizację zawodowa tych osób. 

 

 1. Ze środków przeznaczonych na realizację programu w 2022 r. udzielona może być pomoc w ramach obszarów:
  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 r.:
  1. obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
  2. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
  4. obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
  5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
  6. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót oraz pozostałych czynności które mogą być objęte dofinansowaniem określono w „Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania oraz rozliczenia projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu” będących załącznikiem „Procedur realizacji programu”. Szczegółowe informację dotyczące realizacji programu oraz niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. 

Termin składania wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G - do 22 lutego 2021 roku 

Obszar E- wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. 

Wnioski należy składać w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo. W przypadku obszaru E projektodawca składa wniosek bezpośrednio w Warmińsko-mazurskim Oddziale PFRON w Olsztynie, ul. A. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn. 


Uwaga!

Nabór Projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 2018

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 09 listopada 2017r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorówProgramu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r.”.

Przypominamy, że Realizatorem programu jest samorząd powiatowy (Powiat Mrągowski). Obsługą programu zajmuje się PCPR w Mrągowie.

Projekty dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w terminie
do 07 lutego 2017 roku.

Samorządy gmin i powiatów oraz organizacje pozarządowe projekty dotyczące obszaru E programu składają w terminie  od 1 listopada 2017 roku do 30 listopada 2018 roku bezpośrednio w Warmińsko-Mazurskim Oddziale PFRON.

WNIOSEK DO POBRANIA  


Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w dniu 15.03.2017r. złożone zostało ,,Wystąpienie” w sprawie uczestnictwa samorządu Powiatu Mrągowskiego
w realizacji ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku.

W "Wystąpieniu" przekazane zostały następujące projekty:

Zakup środka transportu – Obszar D

Lp.

Nazwa i adres Projektodawcy
Nazwa projektu

1.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Mikołajki, ul. Kolejowa 13, 11-730 Mikołajki

 1. Zakup środka transportu- autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
  – uczestników WTZ w Mikołajkach
 2. Zakup autobusu do przewozu dzieci
  i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do Ośrodka Rehabilitacyjno
  Wychowawczego w Mikołajkach

 

W dniu 13.07.2017 r. Pełnomocnicy Zarządu PFRON podjęli decyzję o przyznaniu dofinansowania dla Powiatu Mrągowskiego na zakup środka transportu - autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowanymi miejscami do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.

Kwota przyznanego dofinansowania na zakup autobusu165 922,00 zł

Ostateczny termin Realizacji zadania przewidziany jest na 28.02.2018 r.
Jednocześnie informujemy, iż wniosek na zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno- Wychowawczego w Mikołajkach został rozpatrzony negatywnie z uwagi na brak środków.
 


Uwaga!

Nabór Projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 2017

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 15 listopada 2015 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.”.

Przypominamy, że Realizatorem programu jest samorząd powiatowy (Powiat Mrągowski). Obsługą programu zajmuje się PCPR w Mrągowie.

Projekty dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w terminie do 15 lutego 2017 roku.

Samorządy gmin i powiatów oraz organizacje pozarządowe projekty dotyczące obszaru E programu składają w terminie do 30 listopada 2017 roku bezpośrednio w Warmińsko-Mazurskim Oddziale PFRON.

 

Druk Projektu do pobrania :DRUK PROJEKTU


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.

 

1. Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.:

1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3) obszar D – likwidacja barier transportowych;

4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

5) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 r.:

1) obszar B (50% dofinansowania)– do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2) obszar C (70% dofinansowania) – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3) obszar D(70% dofinansowania) – na likwidację barier transportowych do:

a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 250.000,00 zł dla autobusów;

4) obszar E ( 25% dofinansowania) – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

5) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

6) w przypadku obszaru G, (50% dofinansowania) proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 

UWAGA!

Zasięg i okres realizacji programu jak i warunki uczestnictwa, formy i zakres pomocy dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny