Warsztaty terapii zajęciowej

 

Uwaga! Są wolne miejsca w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mrągowie

Trwa nabór do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mrągowie, ul. Olsztyńska 16.

Warunkiem udziału w WTZ jest posiadanie przez kandydata aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnoprawności zawierającego wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej i ukończony 16 rok życia.

Zgłoszenia osób chętnych do uczestnictwa w mrągowskim WTZ można  składać bezpośrednio w WTZ w Mrągowie, ul. Olsztyńska 16.

1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Mrągowie

prowadzony przez Fundację ELF

lllllllllll

adres: ul. Olsztyńska Nr 16

11-700 Mrągowo

kontakt: tel. 724-860-777

                723-480-777

kierownik: Izabela Anna Darecka Dębowska

Liczba uczestników: 30 osób

Zajęcia w pracowniach:

 • Gospodarstwa domowego
 • Krawiectwa i dziewiarstwa
 • Florystyki, ogrodnictwa i ceramiki
 • Aktywności twórczej i porzadkowej
 • Rękodzieła artystycznego i technik różnych
 • umiejętności technicznych
 •  

 

 

 

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2020r. znak: PS-IV.0520.28.2020 w terminie od 24 października 2020r. do 06.11.2020r. następuje czasowe zawieszenie działalności m.in. warsztatów terapii zajęciowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2020r.

 

DECYZJA WOJEWODY TREŚĆ

 

 

 

Zgodnie z Poleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2020r. znak: PS-IV.0520.10.2020 czasowe zawieszenie działalności m.in. warsztatów terapii zajęciowej na terenie województwa zostaje przedłużone od 11 kwietnia 2020r. do 24 kwietnia 2020r.

 

 

 

 

Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej zawieszone do 10 kwietnia 2020r.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku ze stanem epidemii zajecia w warsztatach terapii zajęciowej i innych placówkach dziennego wsparcia dla osób niepełnosprawnych zostały zawieszone do 10 kwietnia 2020r.

 

PFRON prosi o zawieszenie zajęć WTZ

 

KOMUNIKAT PFRON DOTYCZĄCY WTZ

 

 

Uwaga! Są wolne miejsca w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mrągowie

 
Trwa nabór do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mrągowie, ul. Olsztyńska 16.
 
Warunkiem udziału w WTZ jest posiadanie przez kandydata aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnoprawności zawierającego wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej i ukończony 16 rok życia.
 
Zgłoszenia osób chętnych do uczestnictwa w mrągowskim WTZ można  składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 lub bezpośrednio w WTZ w Mrągowie, ul. Olsztyńska 16.
 
1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Mrągowie
prowadzony przez Fundację ELF
 
 
WTZ Mrągowo
adres: ul. Olsztyńska Nr 16
11-700 Mrągowo
kontakt: tel. 724-860-777
kierownik: Izabela Anna Darecka Dębowska
 
 
Liczba uczestników: 25 osób
Pracownie w Mrągowie:
 • gospodarstwa domowego
 • rehabilitacji społecznej
 • gospodarczo-porządkowa
 • rękodzieła artystycznego i technik różnych
 • florystyczna i hortiterapii
 • stolarstwa artystycznego i użytkowego
 
2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Mikołajkach
prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło Terenowe w Mikołajkach
 
 
Wtz Mikołajki
adres: ul.Kolejowa Nr 13
11-730 Mikołajki
kontakt: 87 421-50-75
kierownik: Jolanta Larenta
 
Liczba uczestników: 65 osób
Pracownie w Mikołajkach:
 • gospodarstwa domowego
 • teatralno-muzyczna
 • ceramiczna
 • obróbki materiałów
 • zachowań społecznych i aktywizacji zawodowej
 • komputerowa
 • rękodzieła artystycznego
 • krawiecka
 • plastyczna

Pracownie w Warpunach:

 • kulinarno-porządkowa
 • robótek ręcznych
 • ogrodniczo-florystyczna

 

Jak zostać uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o przyjęcie do warsztatu powinna złożyć w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej podanie z prośbą o przyjęcie wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinno zawierać wskazanie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
 
Uczestnik nie ponosi odpłatności
za uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
 
 
Osoba do kontaktu: Iwona Michalczyk
tel. 89 743-33-62

 

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny