Rodzinna piecza zastępcza

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

           30 maja w całej Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to ma na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz propagowanie działań na rzecz rozwoju opieki i wychowywania dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to święto opiekunów zastępczych, którzy każdego dnia zmagają się z trudem wychowania i przekazania fundamentów rodzinnych dzieciom osieroconym lub odrzuconym.

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, PCPR w Mrągowie zorganizowało Piknik i zaprosiło do wspólnego świętowania wszystkie rodziny zastępcze z powiatu mrągowskiego. Piknik odbył się 30 maja w Hotelu Anek w Mrągowie przy ul. Roosevelta 25A. Promienie słońca ogrzewały uśmiechnięte buźki dzieci. W Pikniku uczestniczyło 10 rodzin zastępczych wraz z dziećmi. We wspólnym świętowaniu Dnia Rodzicielstwa Zastępczego udział wziął także Pan Sławomir Prusaczyk Wicestarosta Powiatu Mrągowskiego, który wraz z wraz z Dyrektorem PCPR w Mrągowie Panią Anną Pliszka, złożył podziękowania naszym rodzinom zastępczym za to, że z wielkim zaangażowaniem i odpowiedzialnością pełnią funkcje, których się podjęli.
Piknik był okazją do wspólnego spotkania się rodzin zastępczych oraz możliwością podzielenia się radościami, doświadczeniami i problemami w wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego jedna z rodzin zastępczych zawodowych
w dniu 31 maja 2023 r. została wyróżniona statuetką „Diament dobroci i serca” podczas konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

 

zmniejszone 1

zmniejszone 2
zmniejszone 3

zmniejszone 4

Uchwała Nr 253/1847/2023

 

Zarządu Powiatu w Mrągowie

 

z dnia 22.03.2023r.

 

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania świadczeń oraz zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2022r., poz. 1526) na podstawie art.57, art. 88, w związku 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 447 z późn. zm.).

 

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się zasady przyznawania świadczeń oraz zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych. Zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mrągowie.

 

§ 3.

 

Traci moc UchwałaNr 140/1003/2013 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 08.03.2013r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania świadczeń oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych w Powiecie Mrągowskim wynikających z przepisów ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Uchwała Zarządu Powiatu - Zasady finansowania świadczeń dla rodzin zastępczych

 

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnych domów dziecka

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest
  im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 • - zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • - opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb

 

PCPR zapewnia szkolenie oraz udziela informacji na temat funkcjonowania rodzin zastępczych, wsparcia w tym finansowego oraz aktualnych przepisów prawnych.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53

tel. 89 743 33 66 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Święta tuż tuż! Ozdoby świąteczne też już są.

10 grudnia podczas warsztatów świątecznych, dzieci z rodzin zastępczych zrobiły makramowe ozdoby na choinkę. Pracownice pieczy zastępczej weszły w rolę prowadzących warsztaty i wspólnie z dziećmi stworzyły takie cuda.

ZAN06784

ZAN06789

ZAN06786

ZAN06803

ZAN06810

ZAN06813

ZAN06816

ZAN06819

ZAN06825

ZAN06829

ZAN06830

ZAN06838

ZAN06841

ZAN06850

 


 


 Jasna Beżowa i Czarna Elegancka Czcionka Typograficzna Biznesowa Kartka z Podziękowaniami 2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, dziękuje Fundacji Alegoria z Tarnowa, za otrzymane książki, które zasiliły naszą bibliotekę dla rodzin zastępczych.

 

 

 

wepik-photo-mode-20221024-113656.jpg 

 

 


ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnych domów dziecka

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb

PCPR zapewnia szkolenie oraz udziela informacji na temat funkcjonowania rodzin zastępczych, wsparcia w tym finansowego oraz aktualnych przepisów prawnych.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje do:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

tel. 89 743 33 66 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Przypominamy, że z dniem 1 lipca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”.

 

Wnioski o świadczenie dobry start składają Państwo wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS. W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcje jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start.

 1. Instrukcja dla opiekuna (dotyczy m.in. rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka);
 2. Jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku o świadczenie dobry start;
 3. Jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie dobry start.  

Instrukcje są dostępne również na stronie internetowej ZUS 2931150 building home homepage house architecture icon

Ponadto aby uzyskać świadczenie dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, zobowiązani są Państwo dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka.

W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić się do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

 


NABÓR KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy do pomocy dzieciom i młodzieży przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej 

Do zadań wolontariusza będzie należało wspomaganie rozwoju zainteresowań i pomaganie w nauce dzieciom będącym w rodzinach zastępczych w Mrągowie, w tym: 

 • pomoc w odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin zastępczych 

Do współpracy zachęcamy nauczycieli, studentów, licealistów i inne osoby, które ukończyły 18 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z rodzin zastępczych
z terenu Powiatu Mrągowskiego.
 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
ul. Warszawska 53
tel. 89 743 33 66
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to ma na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz propagowanie działań na rzecz rozwoju opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to święto opiekunów zastępczych, którzy każdego dnia zmagają się z trudem wychowania i przekazania fundamentów rodzinnych wielu młodym ludziom.

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, PCPR w Mrągowie zorganizowało Wiosenny Piknik i zaprosiło do wspólnego świętowania wszystkie rodziny zastępcze z powiatu mrągowskiego. Piknik odbył się 30 maja w Hotelu Mrągowo Activ & Sport przy ul. Młynowej 53. Mimo deszczowej aury, w Pikniku uczestniczyło 45 rodziców zastępczych oraz dzieci. We wspólnym świętowaniu Dnia Rodzicielstwa Zastępczego udział wzięła także Pani Starosta Powiatu Mrągowskiego – Barbara Kuźmicka – Rogala, która wraz z Dyrektorem PCPR w Mrągowie, złożyły podziękowania naszym rodzinom zastępczym
za to, że są i pełnią swoją funkcję na najwyższym profesjonalnym poziomie.

Piknik był okazją do wspólnego spotkania się rodzin zastępczych oraz możliwością podzielenia się radościami, doświadczeniami i problemami w wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej.

 

Więcej o rodzicielstwie zastępczym można wysłuchać w Meloradio Mrągowo.

piknik rodzin zastępczych maj 2022 Easy-Resize.com 2 piknik_rodzin_zastępczych_maj_2022-4_Easy-Resize.com_1.jpgpiknik rodzin zastępczych maj 2022-6 Easy-Resize.com 1piknik rodzin zastępczych maj 2022-13 Easy-Resize.com 1piknik rodzin zastępczych maj 2022-17 Easy-Resize.com 1piknik rodzin zastępczych maj 2022-20 Easy-Resize.com 2piknik rodzin zastępczych maj 2022-21 Easy-Resize.com 1piknik rodzin zastępczych maj 2022-30 Easy-Resize.com 1piknik rodzin zastępczych maj 2022-34 Easy-Resize.com 1piknik rodzin zastępczych maj 2022-40 Easy-Resize.com 1

 

Informacja o wynikach

 

konkursu literackiego pn.: „Rodzina zastępcza bajką pisana”.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w dniu 06.05.2022r. ogłosiło
konkurs literacki promujący rodzicielstwo zastępcze pn.: „Rodzina zastępcza bajką pisana” skierowany do dzieci, młodzieży i opiekunów zastępczych z terenu powiatu mrągowskiego. Termin złożenia prac upłynął w dniu 25.05.2022r.
 

W odpowiedzi na konkurs w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 prace konkursowe. 
Komisja składająca się z przedstawicieli Zespołu ds. rodziny, pieczy zastępczej i realizacji świadczeń nagrodziła ex aequo trzy prace złożone w konkursie przez rodziny: 

- Anny i Cezarego K. 
- Agaty Sz.
- Danuty i Tadeusza W.


 

Konkurs Akademia Letniej Przygody 2022

Zapraszamy do zapoznania się z informacją

Fundacja Ernst & Young zaprasza do udziału w konkursie „Akademia Letniej Przygody”. Konkurs skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych, które wychowują dzieci
w wieku szkolnym (7- 18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności. 

Czas składania zgłoszeń: do 27 maja 2022 r.

Gotową pracę konkursową wraz z formularzem uzupełnionym przez opiekuna (rodzica zastępczego) należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (poprzez dysk Google lub www.mediafire.com). Należy telefonicznie upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie Fundacji, pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/pomoc-finansowa

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pod nr telefonu z panią Marceliną Cieślak: 786 842 210.

 

 

KONKURS LITERACKI „RODZINA ZASTĘPCZA BAJKĄ PISANA”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do udziału
w konkursie literackim promującym rodzicielstwo zastępcze pn.: „Rodzina zastępcza bajką pisana” skierowany do dzieci, młodzieży i opiekunów zastępczych z terenu powiatu mrągowskiego. 

 

Celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych, integracja rodzin zastępczych, pogłębienie wiedzy mieszkańców powiatu mrągowskiego na temat rodzicielstwa zastępczego i wzmacnianie więzi rodzinnych.

 

Uczestnicy konkursu składają prace do dnia 25 maja 2022r. do godziny 15.30. Prace można dostarczać osobiście do siedziby PCPR (ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, w godzinach 7.30 – 15.30).

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie rozstrzygnie konkurs dokonując wyboru najlepszych trzech prac konkursowych. Zaplanowano nagrody dla laureatów konkursu za zajęcie I, II i III miejsca.

 

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w naszym konkursie i włączenia się
w ideę promowania rodzicielstwa zastępczego.

 

REGULAMIN

 

 

 

 

s


 

Psycholog dla rodzin zastępczych

środa w godz. 08:00 – 12:00

piątek w godz. 12:00 - 15:00

po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Jeśli jest taka potrzeba możemy ustalić inny termin.

Konsultacje odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,
ul. Warszawska 53.


Telefon: 89 743 33 66           e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

 

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

30 marca 2022 r. rodziny zastępcze z terenu powiatu mrągowskiego uczestniczyły
w szkoleniu pn. „Symptomy zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży – rozpoznawanie i postępowanie”.

Było to kolejne szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie dla rodzin zastępczych. Wcześniejsze szkolenia dotyczyły m.in. agresji
i autoagresji wśród dzieci, ucieczki dziecka z pieczy zastępczej, przemocy seksualnej wobec dzieci czy depresji i samobójstw u dzieci i młodzieży.


 

 

OFERTA  DLA PSYCHOLOGA

Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Mrągowie

zatrudni  psychologa  w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

Zatrudnienie w okresie od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r.

Rodzaj umowy - umowa zlecenie.

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia psychologa udzielane są pod
numerem telefonu 89 7433 366.

Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,
ul. Warszawska 53 lub elektronicznie: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci uruchomiło Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 800119119 i czat zaufania 0800119119.pl

 

Można dzwonić i pisać codziennie:                                            

 

- do 15 marca w godz. 14.00 - 18.00

 

- od 16 marca w godz. 14.00 - 22.00

 

Więcej szczegółów:

 

https://www.facebook.com/TPDZG/posts/254920053506576

 

https://0800119119.pl

 

Zachęcamy do rozpowszechnienia niniejszej informacji w swoich lokalnych środowiskach.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy do pomocy dzieciom i młodzieży przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej

Do zadań wolontariusza będzie należało wspomaganie rozwoju zainteresowań i pomaganie w nauce dzieciom będącym w rodzinach zastępczych w Mrągowie, w tym:

 • pomoc w odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin zastępczych
 • organizowaniu dzieciom czasu wolnego, np. poprzez gry i zabawy

Do współpracy zachęcamy nauczycieli, studentów, licealistów i inne osoby, które ukończyły 18 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z rodzin zastępczych
z terenu Powiatu Mrągowskiego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
ul. Warszawska 53
tel. 89 743 33 66
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

OFERTA  DLA PSYCHOLOGA

 

Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Mrągowie

 

zatrudni  psychologa  w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Zatrudnienie w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

Rodzaj umowy - umowa zlecenie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia psychologa udzielane są pod
numerem telefonu 89 7433 366.

Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,
ul. Warszawska 53 lub elektronicznie:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnych domów dziecka

 


 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb

 

PCPR zapewnia szkolenie oraz udziela informacji na temat funkcjonowania rodzin zastępczych, wsparcia w tym finansowego oraz aktualnych przepisów prawnych.

 

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje do:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

 

Ul. Warszawska 53

 

11-700 Mrągowo

 

tel. 89 743 33 66   e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH DOTYCZĄCA DODATKU WYCHOWAWCZEGO (500+) OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.) informuje:

 

 1. Od dnia 01.01.2022r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 2. Od dnia 01.01.2022r. dla osób sprawujących pieczę zastępczą, składających po raz pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego ( 500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Osoby sprawujące pieczę zastępczą, którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przyznało dodatek wychowawczy (500+) w okresie od dnia 01.01.2022r. nie dłużej niż do dnia 31.05.2022r. będą nadal go otrzymywać z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53. W przypadku, gdy uprawnienie do dodatku wychowawczego (500+) kończy się w okresie między 01.01.2022r. a 31.05.2022r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie będzie z urzędu przedłużało prawo do dodatku wychowawczego (500+) do dnia 31.05.2022r.
 4. Od dnia 01.06.2022r. wszystkie osoby sprawujące pieczę zastępczą, świadczenie wychowawcze (500+) będą otrzymywać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będą więc musiały złożyć wniosek (wyłącznie elektronicznie) w ZUS.

 

Szczegółowe zasady składnia wniosków znajdują się w poniższym linku:

 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją

Towarzystwa Nasz Dom zaprasza do udziału w programie stypendialnym „Moja Przyszłość”. Program skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

Adresaci konkursu: dzieci od 10 roku życia i młodzież do 24 roku życia przebywająca w:

• rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

• placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego;

• usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej.

Wysokość pomocy:

Dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).

• Dofinansowanie w wysokości do 2000 złotych na dziecko dotyczy korepetycji poszerzających zakres podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – np. nauka obcego języka, kursy na uczelnie wyższe, kursy zawodowe, koła naukowe, rozwój pasji i zainteresowań.

• W przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

Priorytety udzielanej pomocy:

• rozwijające pasje i zainteresowania,

• pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych,

• przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji,

• zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne (tzw. korepetycje).

Czas składania wniosków:

13 grudnia 2021 – 14 stycznia 2022 r. składanie e-wniosków stypendialnych. (decyduje data przysłania elektronicznej wersji wniosku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Magdalena Molska-Książek, 508 097 012 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na stronie www.towarzystwonaszdom.pl

 

 

Interwencyjne umieszczenie noworodka w pogotowiu rodzinnym

 

Dzień przed Wigilią br. Sąd rodzinny w Mrągowie postanowił o odebraniu dwutygodniowego dziecka od rodziców biologicznych i umieszczeniu go w pieczy zastępczej.

 

Odebranie dziecka z rodziny biologicznej i umieszczenie go w pieczy zastępczej należy do kroków ostatecznych, jednak zmierzających do celu nadrzędnego, jakim jest ochrona dziecka. To rodzina ma naturalne prawo i pierwszeństwo w wychowywaniu dzieci. Dopiero gdy rodzice nie wykonują swych obowiązków wobec dziecka w sposób należyty, stwarzając realne zagrożenie dla jego dobra, w życie tej rodziny ma prawo zaingerować sąd opiekuńczy. Tak też było w tym przypadku. Dziecko powierzone zostało opiekunom zastępczym, którzy od 8 lat tworzą zawodową rodzinę zastępczą
o charakterze pogotowia rodzinnego. Pod swoją opieką mieli już do tej pory 38 dzieci.

 

W powiecie mrągowskim w rodzinach zastępczych znalazło opiekę i wychowanie 87 dzieci. 37 dzieci przebywa w pieczy instytucjonalnej, tj. w mrągowskich Domach dla Dzieci.

 

Bezpłatny warsztat kulinarny dla rodziców zastępczych z Darią Ładochą

 

7 grudnia o godzinie 18:00 zapraszamy na wyjątkowy i niepowtarzalny warsztat dla rodziców zastępczych, którzy chcą zdrowo się odżywiać na co dzień. Poprowadzi go Pani Daria Ładocha. Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli dowiedzieć się:

 

 • jak zaplanować żywienie dla całej rodziny, by każdego dnia na stole pojawił się ciepły posiłek,
 • porady i ciekawostki: jak gotować proste dania w 15 minut?
 • logistyka prowadzenia domu: domowa półka, sposoby na zakupy, prowadzenie kalendarza rodzinnego,
 • zero waste pierwotne, czyli jak planować zakupy i posiłki, by nie marnować żywności,
 • magia 5 składników, czyli jak maksymalnie uprościć gotowanie,
 • domowe sposoby na wzmocnienie odporności,
 • patenty na „niejadków”,
 • domowy stół, czyli budowanie więzi rodzinnych podczas wspólnych posiłków.

 

LINK do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=0xXj4oz-378

 

 

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, od października 2021 r. rodziny zastępcze wychowujące dzieci do lat 3 mają możliwość skorzystania z bezpłatnego szczepienia przeciw grypie na sezon 2021/2022. Szczepienia będą organizowane w podmiotach wskazanych na mapie punktów szczepiących przeciw grypie. Lista punktów szczepień jest dostępna i będzie na bieżąco aktualizowana na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/szczepienia-na-grype.

Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień. Nie ma też zapisów przez system e-rejestracji, termin wyznacza punkt szczepień podczas kontaktu z pacjentem. Punkt szczepień nie wydaje zaświadczeń o wykonanym szczepieniu, jednak fakt zaszczepienia zostanie odnotowany w Internetowym Koncie Pacjenta lub w posiadanej przez osobę szczepioną Międzynarodowej Książeczce Szczepień.

Osoba szczepiąca się zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunku wynikającego z §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/szczepienia-na-grype oraz w zakładce GRYPA Informacje.

W sprawie pytań prosimy o kontakt z komórką prowadzącą:

Ministerstwo Zdrowia Departamentu Zdrowia Publicznego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod tel. +48 539 864 608 (pracownik merytoryczny: Pani Joanna Kujawa).

Ponadto przejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce GRYPA-informacje zostały zamieszczone materiały dotyczące realizacji szczepień przeciw grypie na sezon 2021/2022.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Po przerwie związanej z pandemią reaktywujemy spotkania grupy wsparcia zawodowych rodzin zastępczych. Najbliższe spotkanie odbędzie się we wtorek 28.IX.2021 r. o godz. 12.00. w PCPR.

 

gRUPA WSPARCIA mRĄGOWO


 

 

Stypendia dla uczniów

 

którzy ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej

 

„Wiem, że warto się uczyć” – edycja 2021/2022

 

O stypendium mogą się starać wychowankowie domów dziecka oraz podopieczni rodziców zastępczych. Stypendium jest przeznaczone dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej. Stypendia są wypłacane w comiesięcznych transzach,
przez cały rok. 

Wnioski należy składać do 15 września.

 

Więcej informacji i wniosek online na stronie https://fpmw.pl/szukam-pomocy/fundusze-stypendialne/

 

 

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 W PIECZY ZASTĘPCZEJ

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, przypominamy o możliwości rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w dotychczasowych miejscach oraz w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Wówczas będą je wykonywały doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Należy również pamiętać, że szczepienia są całkowicie dobrowolne, dlatego też dziecko może zostać zaszczepione po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę upoważnioną do jej udzielenia.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA DOBRY START

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się realizacją programu „Dobry start”, zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092).

Wobec tego od tej daty rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych mogą składać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS. W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcje jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start.

Instrukcje są dostępne na stronie internetowej ZUS pod linkiem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start.

Druk do pobrania:

ZAŚWIADCZENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

 

 

 

 

 

zdj 1

zdj2

 

 

img 20210602031510 NiebieskaBrązowaOrganicznaRodzinaDziennikInstagramPostCytat zmniejszamy pl zmniejszone

 

Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje 2021

 

Fundacja Ernst &Young zaprasza rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki rodzinne do udziału w konkursie „Wygraj Rodzinne Wakacje”.

 

Do wygrania dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny do 5 tys. zł.! Łączna pula nagród: 50 000 zł!  

 

TEMAT KONKURSU

 

W tegorocznej edycji konkursu Fundacja zaprasza do ożywienia obrazu wybranego malarza/malarki. 

 

Wybór obrazu należy do Państwa. Należy pamiętać jednak, że wszyscy członkowie rodziny muszą się znaleźć na jednym obrazie – zarówno Ci najmłodsi, jak i najstarsi.

 

Należy wysłać zdjęcie swojej stylizacji w ramach "ożywienia obrazu" w zestawieniu z oryginalnym obrazem oraz film trwający maksymalnie 1,5 minuty, który będzie dokumentacją procesu tworzenia Państwa dzieła. 

 

W ocenie prac konkursowych będzie brane pod uwagę m.in. zaangażowanie i pomysłowość.

 

Całość ( zdjęcia, formularz, budżet, film dokumentujący pracę) należy przesłać do 26 maja 2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.ey.com.pl

 

 

Konkurs „Akademia Letniej Przygody”

Fundacja Ernst & Young zaprasza do udziału w konkursie skierowanym jest do rodzin zastępczych spokrewnionych*, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7- 18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie),
w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności. 

Maksymalne dofinansowanie na jedno dziecko to 1 500 zł. 

* Wg. obowiązującej ustawy rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W konkursie przewidujemy możliwość udziału dzieci i młodzieży wychowywanej przez pozostałych krewnych (ciocia, wujek itp.).

Zadanie dla dziecka:

W ramach zadania konkursowego należy ożywić obraz wybranego malarza/malarki. Czy  staniesz  się  Mona  Lisą  Leonarda  da  Vinci  czy  Vincentem  van  Gogh,  René  Magritte, a może Jackiem Malczewskim na autoportrecie, a może jakimś władcą czy damą, a może upleciesz wieniec jak Frida? Wybór obrazu należy do Ciebie, przejrzyj dzieła ulubionych artystów. 

Zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zawierać: gotową pracę konkursową wraz z formularzem uzupełnionym przez opiekuna (rodzica zastępczego). Formularz zgłoszeniowy wraz z praca konkursową należy przesłać do 26 maja 2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.ey.com.pl

 

Dzieci z powiatu mrągowskiego szukają rodziców… zastępczych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez swoich biologicznych rodziców. Zainteresowani mieszkańcy powiatu mrągowskiego powinni osobiście zgłosić się do PCPR-u.

 

W powiecie mrągowskim funkcjonuje 46 rodzin zastępczych. Potrzeby są jednak większe. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie poszukuje więc kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnych domów na terenie powiatu mrągowskiego.

 

W naszym powiecie funkcjonuje 9 rodzin zastępczych zawodowych, z których jedna pełni funkcję pogotowia rodzinnego. Jest 5 rodzin zastępczych niezawodowych oraz są 32 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem – najczęściej są nimi dziadkowie.

 

Rodzina zastępcza to nie adopcja, która prawnie wiąże dziecko z rodzicami przysposabiającym.
To forma opieki nad dzieckiem, którego biologiczni rodzice, nie posiadają władzy rodzicielskiej lub ją ograniczono. Rodzina zastępcza jest trudną i z założenia tymczasową misją, wielkim wyzwaniem
i zobowiązaniem. Dla dzieci, które nie mogą być w domu rodzinnym jest to szansa na normalne dzieciństwo i lepszy start na przyszłość.

 

-Należy pamiętać, że bycie opiekunem zastępczym jest „na chwilę”, gdyż po umieszczeniu dziecka
w tej formie opieki instytucje pomocowe, jak ośrodki pomocy społecznej pracują nad powrotem dziecka do rodziny biologicznej, a jeśli nie jest to możliwe, to po uregulowaniu sytuacji prawnej dziecka, PCPR zgłasza je do ośrodka adopcyjnego, gdzie rusza procedura poszukiwania rodziny adopcyjnej.

 

Wszyscy kandydaci na rodzinę zastępczą zawodową i niezawodową muszą odbyć odpowiednie szkolenie. Jego program zatwierdza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych trenerów i obejmuje co najmniej 60 godzin zajęć.
W naszym regionie szkolenia najczęściej organizuje Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, ale my również organizujemy takie szkolenie gdy uzbiera się wystarczająco dużo grupa. Ważne jest także odbycie stażu w doświadczonej rodzinie zastępczej.

 

Każdy, kto zdecyduje się być rodziną zastępczą, otrzyma wszelkie informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej oraz szkolenia w PCPR w Mrągowie. Ponadto dowie się, z czym należy się liczyć, będąc już rodziną zastępczą.

 

Aby zostać rodziną zastępczą, należy spełniać warunki, określone przez polskie prawo, które sprawdzi w drodze wywiadu środowiskowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Mrągowie
(ul. Warszawska 53, tel. 89 743 33 66).

 

PCPR poszukuje też wolontariuszy, którzy pomogą w nauce i wesprą rozwój zainteresowań dzieci
z rodzin zastępczych. W tym przypadku wystarczy mieć skończone 18 lat i dobre chęci.

 

30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji każdego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie organizowało piknik rodzinny, który był okazją
do wspólnego spotkania się rodzin zastępczych oraz możliwością podzielenia się radościami, doświadczeniami i problemami w wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej. Z uwagi na stan epidemii
w 2020r. PCPR nie zorganizowało takiego pikniku, jednak pamiętając o rodzinach zastępczych przygotowano kartki okolicznościowe, które rozesłano do wszystkich rodzin zastępczych na terenie powiatu mrągowskiego.

 

 

 

 

 

Sprzęt do zdalnej nauki, miejsca kwarantanny i środki ochrony indywidualnej dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z powiatu mrągowskiego

15.11.2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zakończyło realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. W ramach tego projektu dzieci z rodzin zastępczych otrzymały 69 laptopów
z oprogramowaniem, każdy wyposażony w torbę i mysz, 44 słuchawki z mikrofonem, 44 drukarki, 9 telewizorów.

Wsparcie otrzymali także wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, którym przekazano 26 laptopów z oprogramowaniem, każdy wyposażony w torbę i mysz, 37 słuchawek z mikrofonem, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 3 telewizory, 3 odtwarzacze audio,
1 projektor z ekranem.

Ponadto w każdym Domu dla Dzieci urządzone zostały miejsca kwarantanny, których wyposażenie kosztowało 12 520 zł.

Rodzinom zastępczym i Domom dla Dzieci przekazano też środki ochrony indywidualnej o wartości 24 208 zł.

Łączny koszt realizacji projektu to 307 715 zł.                               

Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Rodzinom zastępczym i Domom dla Dzieci przekazano też środki ochrony indywidualnej w ramach innych projektów, w tym „Kooperacja – efektywna
i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Na terenie powiatu mrągowskiego funkcjonuje 46 rodzin zastępczych, w których opiekę i wychowanie znalazło 87 dzieci. Są także 3 placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniające opiekę 37 wychowankom.

W okresie trwania epidemii COVID – 19 w pieczy zastępczej umieszczonych zostało 25 dzieci, w tym 17 dzieci w rodzinach zastępczych i 8 dzieci w Domach dla Dzieci.

 

dok1

 

„Dobry start” w pieczy zastępczej

 

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program obejmuje dzieci przebywające w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej. W 2019 roku z programu skorzystało 99 dzieci.

 

 

 

Kto może otrzymać wsparcie?

 


Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.  300 zł nie przysługuje na dzieci uczących się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka).

 Jak otrzymać świadczenie dobry start?

 


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie. Wnioski w formie papierowej należy składać w  terminie  od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

 

 

Szczegółowe informacje oraz formalne wnioski dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

Formularz wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

 

Załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start (składany w przypadku ubiegania się o świadczenie na więcej niż 5 dzieci).

 

Akademia Letniej Przygody 2020

Konkurs „Akademia Letniej Przygody” skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych*, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7- 18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności.

Maksymalne dofinansowanie na jedno dziecko to 1 500 zł. 

Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 15 000 zł.

* Wg. obowiązującej ustawy rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W konkursie przewidujemy możliwość udziału dzieci i młodzieży wychowywanej przez pozostałych krewnych (ciocia, wujek itp.).

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wykonać pracę konkursową.

Zadanie dla dziecka:

W ramach zadania konkursowego należy nagrać mini teledysk do ulubionej piosenki (max. 1 min filmik - można np. zatańczyć, ułożyć własną choreografię, przebrać się itp.). 

Gotową pracę konkursową wraz z formularzem uzupełnionym przez opiekuna (rodzica zastępczego) należy przesłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   (poprzez dysk google lub www.mediafire.com). Należy telefonicznie upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło.

Formularz w wersji elektronicznej wraz z filmikiem należy przesłać do 22 czerwca 2020 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.ey.com

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do udziału w konkursie organizowanym przez Fundację EY

 

Wygraj Rodzinne Wakacje 2020!

 

Konkurs kierowany jest do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

 

Do wygrania dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny do 5 tys. zł.! Łączna pula nagród: 50 000 zł!  

 

W tegorocznej edycji konkursu należy przygotować rodzinny teledysk do ulubionej piosenki. Efektem powinien być max. 3 minutowy filmik.

 

Na początku zastanówcie się wspólnie, którą piosenkę tak bardzo lubicie, a następnie stwórzcie do niej własny teledysk. Możecie ułożyć rodzinną choreografię, zatańczyć, zaśpiewać, przebrać się albo wymyślić coś jeszcze innego! Ogranicza Was tylko wyobraźnia. 

 

ZGŁOSZENIE

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

 1. Pracę konkursową,
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami,
 3. Zgodę na przetwarzanie przez Fundację EY danych osobowych, zgodę na dysponowanie zdjęciami oraz filmem załączonymi do formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenie o formie prowadzenia działalności jako podmiot rodzinnej opieki zastępczej.
 4. Budżet na organizację rodzinnych wyjazdów wakacyjnych.
 5. Zdjęcia rodziny dokumentujące pracę wszystkich jej członków podczas pracy nad zadaniem konkursowym (maksymalnie 5 zdjęć).

 

Zgłoszenia przyjmujemy tylko w wersji elektronicznej (online). 

 

Całość (filmik, formularz, budżet, zdjęcia) należy przesłać do 22 czerwca 2020 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (poprzez dysk google lub www.mediafire.com). Należy telefonicznie upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.ey.com

 

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Marceliną Cieślak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , 786 842 210.

 

 

 

 

 

STYPENDIA POMOSTOWE

W dniu 27 marca 2020 r. została ogłoszona XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Programu, który od osiemnastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów.

Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje, w tym regulamin XIX edycji. Nabór do Programu odbędzie się na formularzu elektronicznym. Niestety z uwagi na sytuację epidemiczną oraz brak informacji o terminie tegorocznych matur, nie mogliśmy podać w regulaminie Programu, konkretnej daty uruchomienia tej aplikacji. Dlatego też, terminy dotyczące składania wniosków on-line oraz przesłania wydrukowanych dokumentów do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, będą opublikowane w Terminarzu, na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl.

Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskają co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze (jeśli matury się nie odbędą regulamin Programu zostanie zmieniony), dostaną się na I rok stacjonarnych studiów
I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu oferujemy stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.

Datę uruchomienia formularzy ogłosimy w stosownym czasie na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

 

 

Dzień Dobry  !  

 

16 maja 2020 roku gmina Wilga organizuje już III Ogólnopolski Bieg Przełajowy MAM w SOBIE SIŁĘ - RUN for UNITY w ramach ŚWIĘTA RODZINY, na który chcielibyśmy szczególnie zaprosić wychowanków pieczy zastępczej.

 

Informacje na stronie

 

https://www.podajdobro.pl/swietorodziny2020

 

Zapewniamy nocleg dla uczestników z odległych stron (powyżej 100 km).

 

W imieniu Organizatorów

 

Barbara Paziewska

 

502436145

 

 

 

 

Opublikowano:  26 stycznia 2020, 14:25

Spotkanie zawodowych rodzin zastępczych 30.01.2020. godz. 11.00 czwartek

Opublikowano: wtorek , 05 listopada 2019, 12:27

Listopadowe spotkanie grupy wsparcia zawodowych rodzin zastępczych

czwartek, 07.11.2019, godz. 11:00

Aaaaagrupa


 

Opublikowano: niedziela , 22 września 2019, 18:27
żółta karteczka
Opublikowano: poniedziałek , 11 września 2019, 14:08

Poradnictwo dla rodzin zastępczych organizowane przez PCPR w Mrągowie:

Pedagog
Czwartki w godz. 12:00 – 15:30
Psycholog
Piątki - po wcześniejszym umówieniu wizyty
 
Jeśli jest taka potrzeba, możemy ustalić inny termin.
 
Zadzwoń i uzgodnij termin wizyty.
Osoba do kontaktu: Anna Parfinowicz, tel. 89 743-33-66

 

Opublikowano: poniedzIałek, 23 maja 2019, 18:45

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

heartm

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnych domów dziecka


 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zakresie zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa.
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

PCPR zapewnia szkolenie, udziela informacji na temat funkcjonowania rodzin zastępczych oraz aktualnych przepisów prawnych, a także zapewnia wsparcie (w tym finansowe).

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje do:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

tel. 89 743 33 66 

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Opublikowano: poniedziałek, 15 stycznia 2019, 08:45
dwie-żołte-kartki-z-spinaczami I i II 
 
 Opublikowano: poniedziałek , 17 października 2018, 08:45
 
kawa

 Opublikowano: poniedziałek , 10 września 2018, 14:08

Poradnictwo dla rodzin zastępczych organizowane przez PCPR w Mrągowie:

Pedagog
Poniedziałki w godz. 9:15 – 14:15
Psycholog
Czwartki w godz. 11:00 – 15:00
 
Jeśli jest taka potrzeba, możemy ustalić inny termin.
 
Zadzwoń i uzgodnij termin wizyty.
Osoba do kontaktu: Małgorzata Szymańska, tel. 89 743-33-66
Grupa wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych 
 
 ciasto a
 
Rodzice z zawodowych rodzin zastępczych spotykają się w PCPR w Mrągowie
w ostatni czwartek  każdego miesiąca w godz. 10:00 - 12:00
 
Zarezerwuj sobie czas na najbliższe spotkanie: czwartek - 25.10.2018 r.
 
 
 
 
 
 

     
Opublikowano: poniedziałek, 27 sierpnia 2018, 21:35

FASD - szkolenie dla rodziców zastępczych
i rodziców adopcyjnych

training
     Logo NPZ                   logo rodzina 500x500                  Logo Parpa

Fundacja Rodzina od A do Z organizuje bezpłatne Szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych na temat pracy z dziećmi z FASD. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-20120.

Celem planowanych spotkań z rodzicami adopcyjnymi i zastępczymi jest zwiększenie ich wiedzy na temat FASD, rozumienia specyfiki funkcjonowania dzieci z tym zaburzeniem, a także udzielenie zarówno grupowej pomocy w wychowaniu i opiece nad dzieckiem z FASD w środowisku domowym oraz szkolnym, jak i indywidualnego wsparcia w wychowaniu dzieci.

Program szkolenia obejmuje 5 dwudziestogodzinnych zjazdów. Każdy zjazd został podzielony odpowiednio dla tematu w sposób zapewniający wiedzę i edukację, ćwiczenie umiejętności praktycznych dotyczących wspierania dziecka z FASD oraz pomoc psychologiczną.

Terminy zjazdów: 22-23 września, 13-14 października, 27-28 października; 17-18 listopada, 1-2 grudnia 2018r.

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu zakłada 100% obecność na zajęciach.

Miejsce realizacji szkolenia: Warszawa

Zespół prowadzący: dr Teresa Jadczak-Szumiło, dr Krzysztof Liszcz, Hanna Antczak, Emil Szumiło, D.Babińska-Waluś.
Warunki udziału: Warunkiem udziału w szkoleniu jest wychowywanie dziecka z FASD. Uczestnik szkolenia nie może równocześnie brać udziału w innym szkoleniu na podobny temat organizowanym w ramach konkursu NPZ. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Obowiązuje obecność na wszystkich zajęciach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się, poprzez przesłanie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego kwestionariusza zgłoszenia, który znajduje się w załączeniu.

 

Tu pobierzesz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Osoby, które chciałby stworzyć rodzinę zastępczą mogą zgłosić się do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej –   Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w  Mrągowie, ul.  Warszawska 53   i umówić na spotkanie informacyjne.

 

Po spotkaniu informacyjnym, złożeniu odpowiednich dokumentów ( m.in. o sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, dochodowej, zdrowotnej, prawnej) oraz spotkaniach  ze specjalistami  ( psychologiem, pedagogiem) kandydaci, jeśli spełniają warunki:

1. Odbywają szkolenie, którego program ( zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) zawiera zagadnienia z zakresu: prawa rodzinnego, systemu pieczy zastępczej, pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, znaczenia rodziny biologicznej w życiu dziecka . Po przeprowadzeniu szkolenia prowadzący je trenerzy sporządzają opinię dotyczącą predyspozycji do pełnienia przez kandydatów funkcji rodziny zastępczej.

2. Odbywają 10-godzinne praktyki we wskazanej rodzinie zastępczej.

Końcowym etapem procedury jest wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ustawy     o pieczy zastępczej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

W przypadku nie zakwalifikowania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej odmawia wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego informując o tym kandydata.

O umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej  decyduje właściwy Sąd Rodzinny.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 89 743 33 66 lub w siedzibie PCPR w Mrągowie, ul. Warszawska 53 pokój nr 5.

 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2017, poz. 697, z późn. zm.)) może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
  im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
  do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
 • co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

- zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

- opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia i 2-letnie doświadczenie                w poradnictwie rodzinnym

PROCEDURA  KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA  RODZINY  ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE  I  ZAWODOWE

 1. Zgłoszenie kandydatów– osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej mogą zgłosić się do PCPR osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem internetu celem uzyskania informacji na temat pieczy zastępczej. Kandydaci ci otrzymują zaproszenie          na rozmowę wstępną.
 2. Wstępna rozmowa– podczas rozmowy kandydaci informowani są o obowiązującej procedurze kwalifikowania - warunkach jakie winni spełnić, wymaganych dokumentach.
 3. Złożenie wymaganych dokumentów:

a) pisemny wniosek kandydatów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej

b) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji procedury kwalifikowania kandydatów

c) oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych,

d)zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia ogólnego, zawierające zapis że brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej .W uzasadnionych przypadkach mogą być wymagane zaświadczenia od innych specjalistów wykluczające ograniczenia zdrowotne w opiece nad dziećmi.

e)oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej,

f) oświadczenie dotyczące obowiązku alimentacyjnego,

g) oświadczenie o niekaralności,

h) oświadczenie dotyczące leczenia odwykowego,

i) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,

j)   kserokopię dowodu osobistego kandydata,

k)   kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata,

l)   potwierdzenie zameldowania,

j) przynajmniej dwie referencje ze środowiska sporządzone np. przez sołtysa, księdza, sąsiada, pracodawcę a w przypadku kandydatów z dziećmi szkolnymi/przedszkolnymi zaświadczenie ze szkoły lub inne,

k)   życiorys indywidualny kandydata,

l)   zaświadczenie o zatrudnieniu,

ł) zaświadczenie o dochodach za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

m)   akt małżeństwa (odpis aktualny).

4. Wizyta pracowników Zespołu do spraw pieczy zastępczej

- w domu kandydatówodbywa się wizyta, którama na celu bliższe poznanie kandydatów w ich środowisku domowym oraz ustalenie ich warunków bytowych i mieszkaniowych.

5. Wywiad pedagogiczny dotyczący:

a. motywacji kandydatów przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu rodziny zastępczej,

b. doświadczenia w opiece nad dziećmi,

c. rozpoznania predyspozycji wychowawczych i opiekuńczych kandydatów oraz oczekiwań związanych z dziećmi.

Wywiad pedagogiczny przeprowadza zatrudniony w PCPR pedagog.

6. Badanie psychologiczne- indywidualne spotkanie zatrudnionego psychologa  z kandydatami, w trakcie którego przeprowadza on rozmowę oraz testy psychologiczne z kandydatami pozwalające określić predyspozycje psychiczne i osobowościowe kandydatów oraz ich kompetencje wychowawcze.

Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów zespół ds. kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze dokonuje analizy dokumentacji i informacji o kandydatach i na tej podstawie kieruje lub nie kandydatów na szkolenie, które prowadzone jest według programu zatwierdzonego przez Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Po przeprowadzeniu szkolenia prowadzący je trenerzy sporządzają opinię dotyczącą predyspozycji do pełnienia przez kandydatów funkcji rodziny zastępczej.

Końcowym etapem procedury jest wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ustawy o pieczy zastępczej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

W przypadku niezakwalifikowania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej odmawia wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego informując o tym kandydata.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie PCPR w Mrągowie, ul. Warszawska 53 lub pod numerem telefonu: 89 743 3366.

 

 

Zarządzeniem Nr 55/2011 Starosty Mrągowskiego z dnia 30 grudnia 2011r. na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznaczone zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mrągowie.

 

Do zadań PCPR jako organizatora należy w szczególności:

 

 • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

 • zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;

 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;

 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

 • zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
  w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

 • organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

 • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

 • zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
  w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

 • prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno – pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

 • przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa
  w art. 42 ust. 7 (ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

 • zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

 • zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;

 • przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;

 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

 • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

 

 

Piecza zastępcza nad dzieckiem sprawowana jest wtedy, kiedy rodzice nie są w stanie z różnych powodów, zapewnić swojemu dziecku opieki i wychowania.

Celem pieczy zastępczej jest w szczególności przygotowanie dziecka do:

 • godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
 • pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
 • nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami,
 • zdobywania umiejętności społecznych,
 • zaspokojenia potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych,
 • realizację planu pracy z rodziną,
 • jeżeli to możliwe dążenie do przysposobienia dziecka.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

1) rodzinnej

2) instytucjonalnej


 

W dniu 14.02.2018r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie oraz WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej - realizatorów projektu „Stworzenie i  wdrożenie  narzędzia  badawczego służącego  weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy  zastępczej w powiatach”.

 

 

 

Powiat Mrągowski jako jeden z 50 powiatów w Polsce brał udział w tym projekcie. Został wytypowany do udziału jako powiat poprawiający reprezentatywność grupy powiatów wyróżniających się w zakresie rozwoju pieczy zastępczej.

 

Podczas spotkania została omówiona kwestia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej    w Polsce oraz zaprezentowano narzędzie wsparcia deinstytucjonalizacji. Prezentowane narzędzie pozwala na zmierzenie i ocenienie działania samorządu w obszarze finansowania procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, posiadanych zasobów kadrowych (w tym ich przygotowania do zmian systemowych) oraz możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Mrągowskiego, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Policji, placówek opiekuńczo – wychowawczych w Mrągowie, rodzin zastępczych, Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów z siedzibą w Mrągowie.

 

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny