Domy pomocy społecznej

 

 

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2024 roku wynosi:

  1. w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie: 6.592,30 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 30/100).
    opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 22 stycznia 2024 roku pod pozycją 647.
  2. w Ewangelickim Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach: 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych).
    opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 24 stycznia 2024 roku pod pozycją 702.

 

 

 Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2023 roku wynosi:

w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie 5.513,23 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset trzynaście złotych 23/100).
Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30 stycznia 2023 roku pod pozycją 634.

w Ewangelickim Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach 4.780 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych).
Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30 stycznia 2023 roku pod pozycją 633.

 

 

 

 

 

plakat z budzet panstwa fundusz COVID Mikołajki 2022 

 

 

plakat z budzet  panstwa fundusz COVID Mrągowo 2022 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2022 roku wynosi:

 

1) w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie  4.729,20 zł (słownie złotych: cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć 20/100)

 

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 31 stycznia 2022 roku pod pozycją 592.

 

2) w Ewangelickim Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach 3.990 zł (słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt)

 

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 31 stycznia 2022 roku pod pozycją 590.

 

 

 

wzór plakatu z budzet panstwa  działalność dps Mrągowo-1

 

 

plakat dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19-1 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” w Mikołajkach dysponuje wolnymi miejscami.

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom znajduje się w zacisznym miejscu, na rozległym, ogrodzonym, bezpiecznym dla mieszkańców terenie, bezpośrednio przy Jeziorze Mikołajskim. Do dyspozycji mieszkańców Domu są pokoje z łazienkami, sala terapii zajęciowej, sala rehabilitacji, gabinet fizykoterapii, świetlica, biblioteka i kaplica. Mieszkańcy Domu mają zapewnione wyżywienie przygotowywane we własnej kuchni. Mieszkańcy mogą korzystać z bezpiecznego terenu wokół Domu, z pomostu przy jeziorze i dużej zadaszonej altany blisko brzegu jeziora.

Oprócz opieki medycznej mieszkańcy Domu mają zapewnioną opiekę psychologa i lekarza psychiatry.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku wynosi 3.690 zł.

Bliższe informacje pod numerami telefonów:

Dyrektor Domu: 501 764 040

Pracownik socjalny: 500 047 992

Tel. stacjonarny: 87 421 68 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kontakt w sprawie umieszczenia w dps w Mikołajkach: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie – 89 743 33 63, 89 743 33 64.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku wynosi:

1. w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie – 4.395,97 zł.

2. w Ewangelickim Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach – 3.690 zł.

 

 

 

 

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” w Mikołajkach, dysponuje wolnymi miejscami.

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych.

W sprawie ustaleń dotyczących umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej w Mikołajkach prosimy o kontakt telefoniczny: 89 743 33 63, 89 743 33 64 lub e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba prowadząca sprawę w Powiatowym Centrum - Bożena Kulikowska – starszy pracownik socjalny.

Zapraszamy też do kontaktu bezpośrednio z Ewangelickim Domem Opieki „ARKA” w Mikołajkach telefon kontaktowy: 502 719 711 lub 500 047 992

 

 

 

 

 

Pomoc dla domów pomocy społecznej na walkę z COVID-19

Funkcjonujące na terenie powiatu mrągowskiego domy pomocy społecznej na przeciwdziałanie zagrożeniom wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2, otrzymały z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dodatkowe środki w kwocie 343 478 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie –  161 765 zł,

- Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” w Mikołajkach - 181 713 zł.

Uzyskana dotacja wymagała 20% wkładu własnego, który wynosił - 85 869,50 zł.

     Oba domy pomocy społecznej na sporządzone przez siebie wnioski w ramach projektu pn: „Pomagajmy Razem”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, otrzymały granty, które wynosiły:

- 328 108,70 zł - dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych  w Mrągowie,

- 343 750,68 zł - dla Ewangelickiego Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach.

Granty zostały przeznaczone na doposażenie stanowisk pracy i środków ochrony indywidualnej, przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa u pracowników oraz dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pracujących bezpośrednio przy łóżkach podopiecznych.

Ponadto oba domy pomocy społecznej otrzymały środki ochrony indywidualnej m.in. z projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

   Na terenie  powiatu mrągowskiego znajdują się dwa publiczne domy pomocy społecznej:

- w Mrągowie – przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej , który zapewnia całodobową opiekę 95 niepełnosprawnym dzieciom i osobom dorosłym,

- w Mikołajkach przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych, w którym przebywa 100 podopiecznych.

Opiekę nad podopiecznymi tych domów sprawuje 108 pracowników.

       Ponadto w miejscowości Kozarek Mały funkcjonuje niepubliczny dom pomocy społecznej „Mazurska Zagroda” prowadzony przez Instytut Rozwoju Sp. z o.o. na 39 miejsc dla osób w podeszłym wieku.

 

 

 

Na terenie powiatu mrągowskiego znajdują się dwa domy pomocy społecznej:

 

1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych w Mrągowie


11-700 Mrągowo ul. Młodkowskiego 19

kontakt: tel. 89 741-26-06, 741-60-66

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyrektor: Jolanta Iwanicka

 799


Dom prowadzony przez Powiat Mrągowski.

Przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Liczba miejsc: 95

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku: 4 395,97 zł


2. Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” w Mikołajkach


11-730 Mikołajki Pl. Kościelny 5a

www.arka.itmikolajki.pl

kontakt: tel. 87 421-68-11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyrektor: Edyta Juroszek

 
128-miko-ajki-dom-opieki-arka


Dom prowadzony przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Mikołajkach.

Przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

Liczba miejsc: 100  (w tym: 70 dla osób w podeszłym wieku oraz 30 dla osób przewlekle somatycznie chorych).

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku: 3 690 zł

 

Sprawy związane z domami pomocy społecznej prowadzi Bożena Kulikowska,

tel. 89 743-33-63

 

 

PROCEDURA UMIESZCZANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje niezbędną dokumentację.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu.

4. Całość dokumentacji przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

1. PCPR wydaje decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu. 

2. W przypadku braku wolnych miejsc PCPR informuje pisemnie osobę zainteresowaną o wpisaniu jej na listę osób oczekujących na umieszczenie i określa przybliżony termin przyjęcia.

 

USTALENIE ODPŁATNOŚCI

1.Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

- małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeśli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

c) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2

3. Decyzję ustalającą odpłatność wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do DPS (zwykle ośrodek pomocy społecznej).

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny