Domy pomocy społecznej

Na terenie powiatu mrągowskiego znajdują się dwa domy pomocy społecznej:
 
1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych w Mrągowie

11-700 Mrągowo ul. Młodkowskiego 19
kontakt: tel. 89 741-26-06, 741-60-66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyrektor: Jolanta Iwanicka

 799

Dom prowadzony przez Powiat Mrągowski.
Przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
Liczba miejsc: 95
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2020 roku: 4 111,57 zł


2. Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” w Mikołajkach

11-730 Mikołajki Pl. Kościelny 5a
kontakt: tel. 87 421-68-11
dyrektor: Edyta Juroszek
 
128-miko-ajki-dom-opieki-arka

Dom prowadzony przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Mikołajkach.
Przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
Liczba miejsc: 100  (w tym: 70 dla osób w podeszłym wieku oraz 30 dla osób przewlekle somatycznie chorych).
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2020 roku: 3 420 zł
 
Sprawy związane z domami pomocy społecznej prowadzi Bożena Kulikowska,
tel. 89 743-33-63
 

 

PROCEDURA UMIESZCZANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje niezbędną dokumentację.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu.

4. Całość dokumentacji przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

1. PCPR wydaje decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu. 

2. W przypadku braku wolnych miejsc PCPR informuje pisemnie osobę zainteresowaną o wpisaniu jej na listę osób oczekujących na umieszczenie i określa przybliżony termin przyjęcia.

 

USTALENIE ODPŁATNOŚCI

1.Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

- małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeśli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

c) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2

3. Decyzję ustalającą odpłatność wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do DPS (zwykle ośrodek pomocy społecznej).

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny