Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)

cidon

Oddział Warmińsko-Mazurski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON).

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące. Centra powstały w ramach realizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

Więcej informacji dostępnych na stronie www.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 89 722 90 30.

Projekt ABSOLWENT

                Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Absolwent" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozpoczęcie projektu – 01.12.2022

Zakończenie projektu – 31.12.2024

Projekt skierowany jest do osób z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, które:

 • realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej, do 5 lat po ukończeniu studiów
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeśli spełniasz powyższe kryteria i potrzebujesz wsparcia w poszukiwaniach swojej wymarzonej pracy, zapraszamy do udziału w projekcie.

W ramach projektu oferujemy:

 • Wsparcie doradcy zawodowego, z którym wspólnie ustalicie Indywidualny Plan Działania.
 • Spotkania z Psychologiem (indywidualne oraz grupowe), które pomogą Ci określić Twoje mocne strony
 • Będziesz mógł konsultować swoje pomysły na pracę z pośrednikiem pracy
 • Specjalista ds. aktywności zawodowej będzie Cię wspierał zarówno przed jak i po podjęciu zatrudnienia/stażu
 • Będziesz mógł wziąć udział w warsztatach, na których dowiesz się m.in. jak przygotować swoje CV

Absolwent 2

Ogłoszenie - miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2023 roku wynosi:

 1. w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie 5.513,23 zł
  (słownie: pięć tysięcy pięćset trzynaście złotych 23/100).
  Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30 stycznia 2023 roku pod pozycją 634.

 2. w Ewangelickim Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach 4.780 zł
  (słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych).
  Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30 stycznia 2023 roku pod pozycją 633.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje,
iż nie planuje przeprowadzać w 2023 roku zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 23. 1. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2022 r., poz. 2185) zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2, oraz na stronie internetowej zamawiającego.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2023R.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny