500+ DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

500

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje o prawie skorzystania ze świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobie, która ukończyła 18 lat i spełni łącznie następujące warunki:

  • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem, 
  • nie jest uprawniona do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, po dokonaniu ustawowych wyłączeń, nie przekroczy kwoty 1600 zł, 
  • zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obywatelstwo polskie lub posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem UE, EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub legalnie przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Co będą musiały zrobić osoby, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji:

Osoby te będą musiały do wniosku o świadczenie uzupełniające dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz jeśli posiadają dokumentację medyczną i inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności powinny także dołączyć je do wniosku.

Od jakiej daty przyznaje się świadczenie uzupełniające:

ZUS przyzna świadczenie od 1 października 2019r. Jeśli jednak którykolwiek z warunków zostałby spełniony później niż w październiku (np. w listopadzie), świadczenie zostanie przyznane od miesiąca spełnienia ostatniego z wymaganych warunków.

Wniosek trzeba złożyć w placówce ZUS. Druk wniosku ESUN można pobrać
ze strony www.zus.pl, z zakładki świadczenia, otrzymać i wypełnić w dziale obsługi klienta lub wydrukować z poniższego linku:

Wniosek do samodzielnego pobrania

Szczegółowe informacje dotyczące informacji o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można uzyskać w siedzibie ZUS w Mrągowie
na ul. Bohaterów Warszawy 5, 11-700 Mrągowo

w poniedziałki w godzinach 8.00–18.00
oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 –15.00


 

AMP FUTBOL zgrupowania piłkarskie dla dzieci z wadami kończyn i po amputacjach

PIŁKARZE

 

Stowarzyszenie Amp Futbol Polska zaprasza na bezpłatne weekendowe zgrupowania piłkarskie dla dzieci z wadami kończyny i po amputacjach z całej Polski w wieku 5-17 lat. Najbliższe zgrupowanie odbędzie się 28-29 września w Warszawie.

Udział zawodnika wraz z opiekunem jest całkowicie bezpłatny.

Stowarzyszenie zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, sprzęt treningowy, profesjonalne boiska i trenerów.

Amp Futbol Polska
Artur Kurzawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 721 120 065

https://www.facebook.com/AmpFutbolPolska/videos/457249288161797/


 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga

pedagog

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza nabór na stanowisko pedagoga. 

Zatrudnienie w terminie od 11.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

Rodzaj umowy - umowa zlecenie

Treść ogłoszenia tu:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PEDAGOGA 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA


 

STYPENDIA PROGRAM "WIEM, ŻE WARTO SIĘ UCZYĆ"

STYPENDIA

 

Fundacja Polki Mogą Wszystko oraz firma Henkel Polska inicjują 12- tą edycje programu „Wiem, że warto się uczyć”, w ramach którego przyznawane są stypendia finansowe wychowankom przebywającym w pieczy zastępczej.

Tegoroczna edycja kierowana jest do wychowanków, którzy ukończyli ostatnią klasę szkoły podstawowej i zdali egzamin ośmioklasisty.

Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej:

https://fpmw.pl/szukam-pomocy/fundusze-stypendialne/

Wnioski należy składać do dnia 15 września 2019r.

FUNDUSZE NA KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Fundusze na kształcenie pracowników podmiotów ekonomii społecznej

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019r. przeznaczone są min. na priorytet związany kształceniem ustawicznym pracowników zatrudnionych
w podmiotach ekonomii solidarnej - przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach reintegracyjnych (ZAZ-y, WTZ-y, CIS-y i KIS-y).

Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe.

Środki z KFS rozdzielają Powiatowe Urzędy Pracy. Szczegółowe zasady korzystania z KFS mogą się różnić w zależności od danego urzędu.

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/ponad-700-tys-zl-na-wsparcie-ekonomii-spolecznej

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny