DRUKI AKTYWNY SAMORZĄD NA DOFINANOWANIE DO NAUKI

UWAGA STUDENCI I UCZNIOWIE
Osoby korzystające z dofinansowania do nauki w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku - od 15 marca 2019 r. obowiązują nowe druki wniosku do MODUŁU II.
Wnioski, które zostały złożone przed tym terminem będą rozpatrzone bez potrzeby ich aktualizacji.
druki do pobrania:

Wiedzy nigdy za wiele

04 lutego 2019 r. zaczęło się 3-dniowe szkolenie prowadzone w ramach projektu "Dla rodziny" - doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.  W szkoleniu udział biorą pracownicy PCPR w Mrągowie, GOPS w Mrągowie, M-GOPS w Mikołajkach, GOPS w Pieckach oraz pracownicy Domów dla Dzieci w Mrągowie. Projekt jest współfinansowany z EFS.

SAVE 20190204 230327

Kameralnie, w małej grupie, a więc skutecznie.

IMG 20190205 113831m 

Zajęcia były bardzo ciekawe. 

 


 

 

 

 

 

INFORMACJA - NOWE DRUKI AKTYWNY SAMORZĄD

OGŁOSZENIE

W związku ze zmianami programowymi pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”w 2019 roku, przyjętymi uchwałą nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku, przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż dotychczasowe formularze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu, zamieszczone na stronie internetowej www.pcpr.powiat.mragowo.pl w zakładce „Druki do pobrania” są NIEAKTUALNE.

Nowe formularze wniosków dostępne będą od dnia 15 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w programie „Aktywny Samorząd” na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Kontakt telefoniczny do pracownika realizującego program w powiecie mrągowskim

(89) 743 33 63, 743 33 64.

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny