PROGRAM ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zobacz Lepszą Przyszłość

Fundacji Polki Mogą Wszystko oraz Grupy Essilor Polska kolejnej edycji programu Zobacz Lepszą Przyszłość.

Zobacz Lepszą Przyszłość to unikalny, ogólnopolski program profilaktyki wad wzroku wśród dzieci
i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji. Głównym założeniem i celem Programu jest wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY podopiecznych m.in. z placówek: instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzinnej pieczy zastępczej każdego typu, wsparcia dziennego oraz stowarzyszeń wspierających dzieci z całej Polski.

Celem programu jest wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY dzieci i młodzieży w wieku 5-26 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji.

W 2019r. bezpłatnie przebadanych zostało 8 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu mrągowskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, tel. 89 743 3366.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ - NABÓR KANDYDATÓW 2020R.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

kandydaci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnych domów dziecka


 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb

PCPR zapewnia szkolenie oraz udziela informacji na temat funkcjonowania rodzin zastępczych, wsparcia w tym finansowego oraz aktualnych przepisów prawnych.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje do:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

tel. 89 743 33 66   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WOLONTARIAT - NABÓR KANDYDATÓW 2020R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy do pomocy dzieciom i młodzieży przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej

Do zadań wolontariusza będzie należało wspomaganie rozwoju zainteresowań i pomaganie w nauce dzieciom będącym w rodzinach zastępczych w Mrągowie, w tym:

 • pomoc w odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin zastępczych
 • organizowaniu dzieciom czasu wolnego, np. poprzez gry i zabawy

Do współpracy zachęcamy nauczycieli, studentów, licealistów i inne osoby, które ukończyły 18 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z rodzin zastępczych
z terenu Powiatu Mrągowskiego.Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
ul. Warszawska 53
tel. 89 743 33 66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

W dniu 03.02.2020r. nastąpiło otwarcie ofert. W ramach ogłoszonego naboru wpłynęła tylko 1 oferta. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania formalne, a kandydat posiada odpowiednie, wymagane wykształcenie. Na stanowisku - pracownik socjalny do spraw pieczy zastępczej zostanie zatrudniona Pani Angelika R. z Mrągowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny do spraw pieczy zastępczej

 

treść ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O NABORZE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny