OGŁOSZENIE - KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W DPS

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje:

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie w 2019 roku,
wynosi 3 835 zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych).

(opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu   28 stycznia 2019 roku, pod pozycją 652)

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.01.2019r. na stanowisko psychologa w PCPR w Mrągowie nie wpłynęła żadna oferta.

 

minipsycholog

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa.

Zatrudnienie w okresie od 04.02.2019r. do 31.12.2019 r.

Rodzaj umowy - umowa zlecenie

 

Treść ogłoszenia tu:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIE O ZATRUDNIENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA


 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny