Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.

45247 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mrągowie:

Bursa Międzyszkolna ul. Mrongowiusza 65 B,  11-700 Mrągowo 

Punkt jest czynny:

Poniedziałek  od godz. 10:00 do 14:00
Wtorek  od godz. 10:00 do 14:00
Środa  od godz. 13:00 do 17:00
Czwartek  od godz. 10:00 do 14:00
Piątek  od godz. 10:00 do 14:00

 

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) punkt jest nieczynny.
Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie jest udzielana przez adwokatów i radców prawnych.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mikołajkach:

Centrum Kultury „ Kłobuk" w Mikołajkach ul. Kolejowa 6,  11-730 Mikołajki

Punkt jest czynny:

Poniedziałek  od godz. 10:00 do 14:00
Wtorek  od godz. 10:00 do 14:00
Środa  od godz. 10:00 do 14:00
Czwartek  od godz. 10:00 do 14:00
Piątek  od godz. 10:00 do 14:00


W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) punkt jest nieczynny.


Punkt jest prowadzony przez organizację pozarządową – Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych ul. Hanowskiego 9/42 10-274 Olsztyn.

Pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych i osoby wymienione w art.11. ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030).

 

 Kto może uzyskać poradę?

- każdy dorosły mieszkaniec powiatu mrągowskiego potrzebujący pomocy w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Poradnictwo prawne i obywatelskie obejmuje udzielenie porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę, ze wskazaniem wynikających z niego praw i obowiązków oraz o trybie, podmiocie lub organizacji właściwych do jej załatwienia.

 

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny