ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w związku z realizacją zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi.

 1. Zamawiający:

Powiat/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo tel. 89 743 33 60, 697 347 555, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy usługi polegającej na:
 1. przeprowadzeniu oględzin w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, które złożyły wnioski o dofinansowanie barier architektonicznych i technicznych, celem oceny warunków mieszkaniowych tych osób oraz zasadności i możliwości przeprowadzenia wymienionych we wniosku prac;
 2. sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów przedłożonych przez wnioskodawców albo ich wykonanie, celem zapewnienia poprawności proponowanych rozwiązań technicznych a także ustalenia, czy wartość kosztorysowa prac jest zgodna z obowiązującymi średnimi stawkami cenowy           
  Termin realizacji zamówienia:
  Czerwiec-grudzień 2021 (dokładne terminy realizacji poszczególnych zadań będą z Wykonawcą uzgadniane na bieżąco, po zawarciu umowy)
  Miejsce realizacji zamówienia:
  Miejsca zamieszkania wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych, z terenu powiatu mrągowskiego.

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - PEŁNA TREŚĆ


  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE "BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Mrągowo, dnia 19.05.2021r.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert dla zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku przy Ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”

 

Zamawiający Powiat Mrągowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie działając na podstawie pkt. 8 ust. 2) zapytania ofertowego OA.202.1.2021.AD z dnia 10.05.2021r.
o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku przy Ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”
z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2019r., poz. 1843 ze zm.) informuje, iż zmianie ulega termin naboru ofert.

 

Nowy termin wyznacza się na dzień 21.05.2021r. do godz. 15.30.

 

Pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

 

 

 

Mrągowo, dnia 10 maja 2021r.

OA.202.1.2021.AD

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

Powiat Mrągowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

tel. 89 743 33 60, 697 347 555

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcpr.powiat.mragowo.pl

zaprasza do składania ofert na:

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”

Tryb udzielania zamówienia: zamówienie pozaustawowe w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia:

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie, wpisanego do rejestru zabytków Wojewódzkiego
Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie pod numerem
A-4432. Szczegółowy zakres prac zawiera: projekt „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” (który jest do wglądu u Zamawiającego), przedmiar robót (załączony do niniejszego Zapytania).

 

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce: 11-700 Mrągowo, Ul. Warszawska 53

(wejście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie)

Termin: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - PEŁNA TREŚĆ

BUDOWA PODJAZDU KOSZTORYS

BUDOWA PODJAZDU PRZEDMIAR

PROJEKT UMOWY

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA ZAWODOWE I NIEZAWODOWE RODZINY ZASTĘPCZE

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów
na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo,

tel. 89 743 33 60, fax: 89 743 33 70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów
do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 274 poz. 1620) oraz art. 52 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021r. poz. 159).

Odbiorcami szkolenia są 5 rodzin (8 kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej
i niezawodowej rodziny zastępczej) z terenu powiatu mrągowskiego i powiatu piskiego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczy uczestników szkolenia.

Podstawowy zakres usług:

- przeprowadzenie szkolenia w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej w wymiarze co najmniej 60 godzin dydaktycznych,

- zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ROZEZNANIE RYNKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZEZNANIA

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny