ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

loga

                                                                                                                                      Mrągowo, dnia 06.11.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej z dnia 04.11.2020r. w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wybrano ofertę złożoną przez:

Firma EMA

ul. Rolna 77

10-804 Olsztyn

Oferta firmy EMA jest jedyna ofertą złożoną w prowadzonym postępowaniu. Spełnia ona także kryterium wyboru ofert, które stanowi cena (waga 100 %).

 

 

PZ.242.10.2020                                                                                                                     

 Mrągowo, 04.11.2020r.

ZAPROSZENIE

do składania ofert cenowych na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej

  1. 1.Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.)

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający planuje zakupić następujące ilości środków ochrony indywidualnej:

 

PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

 

ZAŁĄCZNIK DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO pz.242.8a.2020

loga

 

 

Mrągowo, dnia 03.11.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 29.10.2020r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID – 19”

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), w trybie zapytania ofertowego obejmującego zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

ITerka24 POGOTOWIE INFORMATYCZNE

ul. Grota Roweckiego 64/10

14-500 Braniewo

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Wybrana oferta została wybrana za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

 

 

 

PZ.242.8a.2020                                                                                                                   Mrągowo, 29.10.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

1. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.).

2. Opis Przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 8 komputerów przenośnych typu laptop z oprogramowaniem dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego.

2) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużytkowany, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz przydatny do wykorzystania bez jakichkolwiek dodatkowych inwestycji i zakupów.

3) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy (obejmującej transport i rozładunek) przedmiotu zamówienia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

4) Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24-miesięcznej gwarancji.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PEŁNA TREŚĆ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PROJEKT UMOWY

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ DRUKAREK

                                                                                                                                     

loga

 Mrągowo, dnia 28.10.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę drukarek z dnia21.10.2020r. w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID – 19”

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę drukarek w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Sklep AUDIO – VIDEO Dariusz Kopka

ul. Moniuszki 14B

11 – 700 Mrągowo

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Wybrana oferta została uznana
za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny