PROGRAM POMOCOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZKODOWANYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w związku z epidemią koronawirusa

W związku ze stanem epidemii w Polsce spowodowanego COVID-19, PFRON uruchomił realizację nowego programu pomocowego dla osób z niepełnosprawnością.

Wsparcie PFRON skierowane jest do osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Celem pomocy jest dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Szczegóły programu:

INFORMACJA O PROGRAMIE

DRUK WNIOSKU

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny