Covid -19 KOMUNIKAT MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Departament Polityki Rodzinnej

 

w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w kraju przypominam, iż wszystkie jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wykonując swoje zadania, zobowiązane są przede wszystkim do stosowania się do ogólnie panujących wytycznych w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARSCoV-2, w tym ogłaszanymi przez rząd etapami znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

Dodatkowo w dniu 24 maja 2020 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna, w konsultacji z resortem rodziny, Ministerstwem Zdrowia oraz z Rzecznikiem Praw Dziecka, wydała

zalecenia odpowiadające aktualnemu zagrożeniu epidemiologicznemu w podmiotach pieczy zastępczej.

 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny