DOBRY START 2020

dok1

„Dobry start” w pieczy zastępczej

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program obejmuje dzieci przebywające w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej. W 2019 roku z programu skorzystało 99 dzieci.

 

Kto może otrzymać wsparcie?


Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.  300 zł nie przysługuje na dzieci uczących się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka).Jak otrzymać świadczenie dobry start?


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie. Wnioski w formie papierowej należy składać w  terminie  od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

Szczegółowe informacje oraz formalne wnioski dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Formularz wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start (składany w przypadku ubiegania się o świadczenie na więcej niż 5 dzieci).

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny