OGŁOSZENIE w sprawie dofinansowanie kosztów nauki

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w terminie

od 01 września do 10 października 2022 roku można składać wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze zimowym roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

Pomoc mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w:
- szkole policealnej,
- kolegium,
- szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym, lub eksternistycznie, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, jak też przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do SOW jest nieodpłatny.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Telefon do kontaktu w sprawie programu w powiecie mrągowskim – 89 743 33 62,
89 743 33 63,
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny