Zmiana zapytania ofertowego z dnia 27.05.2014 r.

ZMIANA  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA   27.05.2014 r.
na ,,Świadczenie usług Animatora Centrum dla Rodzin” w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.


Zmianie ulega zapis z: „Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa
w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyboru oferty”.
na: Podpisanie umowy z Wykonawca będzie możliwe dopiero po otrzymaniy środków finansowych w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż”.  

Pozostałe zasady i warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

pełna treść zmiany zapytania ofertowego - plik doc.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny