Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej

W związku z realizacją Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 ( ze środków MPiPS)

Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30. 000 euro dla zadania pod nazwą:

„Świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”

pełna treść ogłoszenia -plik.doc

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny