Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 09 czerwca 2014r. na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2014,  nie dokonał wyboru oferty.

Uzasadnienie:
W wymaganym terminie do dnia 07 lipca 2014r. do godziny 15.30 wpłynęła 1 oferta, która nie spełniła warunków formalnych.W związku z tym, w przeprowadzonym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy do realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2014 roku.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny