Zapytanie ofertowe - opieka nad dziećmi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert w ramach Projektu "Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na usługę pn.


„Opieka nad dziećmi w czasie zajęć organizowanych w ramach Pilotażu”

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny