Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 22 sierpnia 2014r. na przeprowadzenie konsultacji psychologicznych i porad pedagogicznych dla 15 uczestników projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:

Konsultacje psychologiczne – Pani Aleksandra Sobotka, ul. Wiejska 8, 11-700 Mrągowo

Porady pedagogiczne – Pani Bożena Niedźwiedzka, ul. Długa 11, 11-700 Mrągowo

 

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny