Zapytanie ofertowe - usługa edukacyjno-szkoleniowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert na organizację  i przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego w  ramach  pilotażowej części projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - oferta
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załacznik Nr 4

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny